Полицейският участък в Главиница получи нов автомобил - подарък от кметът Неждет Джевдет

Полицейският участък в Главиница получи нов автомобил - подарък от кметът Неждет Джевдет


АНКЕТА

Поръчвате ли храна за вкъши/офис от ресторант?
ХОРОСКОП
FOODMARK Delivery Sticky