Лъв

23 юли - 22 август
Лъв

Най-после ще получите финансово постъпление, което ви е дължимо, но към момента е било отложени няколко пъти. Независимо, че към дадения момент ще разполагате с достатъчно средства, спазвайте финансовата дисциплина, която сте си наложили.

FOODMARK Delivery Sticky