Телец

21 април - 20 май
Телец

Причина за неприятностите или разочарованията може да са прекалените ви очаквания от някого или от някаква ситуация. Преди да се насочите към реализация на замислите си, постарайте се да оцените обективно всички фактори. Така ще успеете да избегнете някои „препъни-камъни“.

left
right