Телец

21 април - 20 май
Телец

Анализирайте състоянието на финансите си. Сравнете приходите и разходите, опитайте се да направите някакво примерно разпределение на средствата за един по-дълъг период от време. Допълнителните постъпления, на които разчитате може да се забавят.

left
right