Телец

21 април - 20 май
Телец

Няма да сгрешите, ако се ориентирате предимно към непознати занимания. В процеса на изпълнението ще се наложи да усвоите нови знания, които ще се окажат полезни и занапред.

FOODMARK Delivery Sticky
left
right