Телец

21 април - 20 май
Телец

Както паметта, така и аналитичните ви способности са по-силни от обикновено. В състояние сте да видите и общата картина на ситуацията, в която се намирате, и детайлите. Разпределете времето си така, че освен с текущата работа да можете да се занимаете и с дейности, които сте довършили на бързо и може би се нуждаят от корекции.

left
right