Телец

21 април - 20 май
Телец

Освободете се от вътрешните си страхове и опасения по отношение на непознатото. Те спират напредъка и ограничават потенциала ви. Постарайте се да не реагирате на външните дразнители и да не влизате в словесни битки.

left
right