Близнаци

21 май - 20 юни
Близнаци

Следвайте стриктно преките си задължения, не се натоварвайте с допълнителни. Някой от колегите може да се опита да си присвои ваши идеи и да ги представи като свои. Реагирайте незабавно и категорично. Отстоявайте позициите си.

left
right