Близнаци

21 май - 20 юни
Близнаци

Въздържайте се от радикални промени. Много по-подходящо е да обмислите етапите на реализация на замислите си, отколкото да се заемете с активното им изпълнение.

left
right