Стрелец

23 ноември - 21 декември
Стрелец

Подхождайте рационално към заниманията, изискващи точност и търпение. Ориентирайте усилията си към прецизиране на детайлите, а не към скоростното им довършване. Ще улесните работата си, ако ползвате познати методи.

left
right