Стрелец

23 ноември - 21 декември
Стрелец

Ако имате дребни предмети, които вече не ви вършат работа, но са годни за употреба, то възползвайте се от възможностите на интернет и се опитайте да ги продадете. Социалният ефект от сделката ще е много по-съществен от сумата, която ще получите.

left
right