Стрелец

23 ноември - 21 декември
Стрелец

Всяка чужда дейност, в която решите да се намесите, ще ви вкара в някаква не особено приятна хипотеза. Обратно, усилията, положени за подобряване на собствените ви условия за живот, ще са напълно оправдани. Накъде ще „наклоните везните“ зависи изцяло от вас.