Скорпион

23 октомври - 22 ноември
Скорпион

Преди да се съгласите да изпълните каквато и да било молба или да участвате в обща дейност, дайте си сметка за собствените си интереси. Помислете критично дали в цялата ситуация няма някаква уловка.

FOODMARK Delivery Sticky