Водолей

21 януари - 19 февруари
Водолей

Оставете въображението да ви води. Ще стигнете до оригинални решения, които са били буквално „под носа ви“, но към момента не сте ги забелязвали. Ще имате повод за задоволство от самите себе си.