Водолей

21 януари - 19 февруари
Водолей

Много е вероятно да получите допълнителни финансови постъпления от работа, която сте свършили не заради заплащане, а по-скоро като услуга. Не започвайте разговори, целящи изясняване на лични отношения.

left
right