ЛЮБЕН СИВЕВ: Честит ден на българската община!
ЛЮБЕН СИВЕВ: Честит ден на българската общ...
Кайнарджа Поздрави 12 Октомври 2021 г. 520
УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ И СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА,УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, За мен, представителите на общината и на нейния законодателен орган, 12 октомври к...

ИНЖ. НЕВХИС МУСТАФА: Честит ден на българската община!
ИНЖ. НЕВХИС МУСТАФА: Честит ден на българс...
Дулово Поздрави 12 Октомври 2021 г. 673
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО Заедно с Вас, ние, Вашите представители в местния законодателен орган, празнуваме от душа и сърце 12 октомври – Ден на българ...

СЕЗГИН АЛИИБРЯМ: Честит ден на българската община!
СЕЗГИН АЛИИБРЯМ: Честит ден на българската...
Ситово Поздрави 12 Октомври 2021 г. 414
Уважаеми общински съветници, кметове на кметства, служители на Община Ситово, Днес е Денят на българската община. За мен е удоволствие да поздравя по този повод...

НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ: Честит ден на българската община!
НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ: Честит ден на българската...
Главиница Поздрави 12 Октомври 2021 г. 431
Уважаеми общински съветници, кметове на кметства, служители на Община Главиница, През 1998 г. делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общинит...

НЕХАТ КАНТАРОВ: Честит ден на българската община!
НЕХАТ КАНТАРОВ: Честит ден на българската...
Тутракан Поздрави 12 Октомври 2021 г. 512
Уважаеми общински съветници, кметове на кметства, служители на Община Тутракан, На 12 октомври отбелязваме Денят на българската община. На този ден, през 1882 г...

Д-р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ: Честит ден на българската община!
Д-р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ: Честит ден на българ...
Тутракан Поздрави 12 Октомври 2021 г. 559
Уважаеми общински съветници, скъпи колеги, уважаеми съграждани, Бих искал на днешния Ден на българската община, да отправя поздрав към всички, които са ангажира...

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД: Честит ден на българската община!
Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД: Честит ден на българската...
Дулово Поздрави 12 Октомври 2021 г. 696
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА ДУЛОВО, Преди 139 години в Държавен вестник е публикуван първият Закон за общините и градското управление, който регламентира устр...

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ: Честит Ден на българската община и местното самоуправление!
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ: Честит Ден на българск...
Силистра Поздрави 12 Октомври 2021 г. 593
Поздравявам всички участвали в местното самоуправление през годините! На кметове на населени места в Община Силистра, общински съветници и целия екип на общинск...

ЕЛИ ТОДОРОВА: Честит ден на българската община!
ЕЛИ ТОДОРОВА: Честит ден на българската об...
Силистра Поздрави 12 Октомври 2021 г. 552
Уважаеми дами и господа от общинските съвети, както и от местната изпълнителна власт в общините и кметствата в област Силистра, Поздравявам Ви с 12 октомври – Д...

СЕЗГИН АЛИИБРЯМ: Честит ден на независимостта!
СЕЗГИН АЛИИБРЯМ: Честит ден на независимос...
Ситово Поздрави 22 Септември 2021 г. 427
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ ОТ ОБЩИНА СИТОВО, Тълкувайки новите измерения на националната независимост, обусловени от предизвикателствата на съвремието, всички ние сме...

left
right