Вестник „Силистра ПРЕС“


Вестниците са създадени с една едничка цел – да информират хората за случващото се около тях. От години, те са онова, на което хората се доверяват, за да научават последните новини, полезна информация и интересни факти.

инж, Георги Марков с държи първият брой на изданието
инж, Георги Марков с държи първият брой на изданието.

С това на ум, през 2013 година създадохме регионалното печатно издание „СИЛИСТРА ПРЕС“. Неговият първи борй излиза на 15 април, а създателите му са Георги Марков и Йордан Георгиев. Идеята е да се създаде печатно издание, което се различава от предшествениците си, а рискът, който двамата поемат е не малък. Все пак от 1885 година насам, общо 80 заглавия са издадени в Силистренския край.

Вестник „СИЛИСТРА ПРЕС“ е издание за хората, политическия и социално-икономическия живот, селското стопанство, допълнено с актуални теми от седмицата, случили се в нашия Добруджански край.

Страниците на изданието са пълни с полезно съдържание, за да бъде добруджанецът винаги безпристрастно информиран за протичащите събития в Област Силистра. Вестникът отговаря на въпросите:

Изданието е стъпка нагоре и надгражда вече утвърдения информационен сайт „ПОРТАЛ СИЛИСТРА“. Регистрирано е в Националната библиотека с ISSN 1314-9172 и е изцяло дело на силистренски журналисти, IT-специалисти и мениджъри.

Една от първите собствени реклами, април 2015 г.
Една от първите собствени реклами, април 2015 г. Модел: Михаил Колев

Първоначално са планирани и издадени 5 броя в периода на предизборната кампания за народни представители, които се провеждат на 12 май същата година. След това изданието прекратява своето отпечатване.

Поради големия интерес и добрата съвместната работа на двете издания e нужно известно време, за да сложим черта под цифрите и фактите, да си направим изводите и на тяхна база да начертаем нови планове. Така се взема решение изданието да започне регулярно излизане всеки петък.

Брой 6 (шест) на вестник „СИЛИСТРА ПРЕС“ излиза на 12 септември 2013 г. и до наши дни, с извесни кратки прекъсвания, се издава нов брой всяка седмица. Разпространява се във всички седем общини на област Силистра.

„СИЛИСТРА ПРЕС“ е единственото издание с регионален характер и териториален обхват. Тиражът варира, като през годините достига до 4000 броя седмично. Предлага и абонамент.

Изданието е трибуна на местни журналисти: Йордан Георгиев, Незабравка Кирова, Калина Грънчарова, Алексей Минев, Любо Добрев, Ирена Маркова, Ваня Петрова, Анелия Петрова и др.

Към 2020 година вестникът продължава да е част от „ДРЪСТЪР МЕДИЯ ГРУП“ ЕООД, а мениджър на изданието е инж. Георги Марков.

Вестникът е добър помощник и при организиране на събития и реклама. При нас може да получите рекламно и информационно обслужване, отразяване на събития, публикуване на ПР материали, обяви, съобщения, рекламни карета, вложки, публикации във връзка с изпълнение на мерки по информация и публичност по проекти и др.

Свържете се с нас на тел. 0898 46 41 14 или e-mail: office@drustarmedia.bg