Дева

23 август – 23 септември
Дева

Всички дискусии на професионални теми ще се окажат изключително конфликтни. Обстановката ще придобие сравнително цивилизован облик само и единствено благодарение на търпението и умението ви да сближавате противоположните позиции.

FOODMARK Delivery Sticky