Дева

23 август – 23 септември
Дева

Обмисляйте внимателно обещанията си. Не забравяйте, че носите отговорност за изпълнението им и всяко отклонение или отлагане ще предизвика не особено приятни преживявания от личен характер.

left
right