Риби

20 февруари - 20 март
Риби

Както близките приятели, така и по-далечни познати ще споделят с вас идеите си. Повечето ще са интересни, но почти неприложими. Изслушайте ги внимателно, но не бързайте да ги окуражавате, нито пък да предлагате съучастие.

left
right