Риби

20 февруари - 20 март
Риби

Действайте с умерено, по-скоро забавено темпо и не се опитвайте да участвате във всички провеждащи се около вас инициативи. Енергетиката ви е леко нестабилна. Пазете си силите, за да сте максимално работоспособни.

left
right