Риби

20 февруари - 20 март
Риби

Случайна печалба на лотария или дребен подарък ще ви зареди с добро настроение още от сутринта. Приемете го като компенсация за някои претърпени на скоро загуби и не се заемайте с уреждане на финансови сделки. Може да участвате в обсъждането, но не и в реализацията им.

left
right