Риби

20 февруари - 20 март
Риби

Успехът ви зависи от два фактора: надеждността на информацията и умението ви да реагирате гъвкаво. Не е изключено да стигнете до правилно заключение по сложен юридически казус.