Овен

21 март - 20 април
Овен

Отнасяйте се към задълженията си отговорно. Изпълнявайте обещанията и спазвайте сроковете. Изяснявайте подробно какво се очаква от вас, за да избегнете евентуални недоразумения.

left
right