Везни

23 септември - 22 октомври
Везни

Придържайте се стриктно към обичайните си задължения и се постарайте да ги изпълните без пропуски. Разпределете силите и времето си така, че да не се налага да търсите съдействие. Всеки опит да прехвърлите част от работата си на някой друг ще ви създаде проблеми.

left
right