Везни

23 септември - 22 октомври
Везни

Прегледайте още веднъж всички започнати проекти, за да придобиете ясна представа до къде точно сте стигнали и колко време ви остава до завършването им. Със сигурност ще откриете потенциал за ускоряване на процеса поне при една от дейностите си.

left
right