Везни

23 септември - 22 октомври
Везни

Мислите ви са ориентиране много повече към романтични, отколкото към практични теми. Ограничете активността си само до не особено сложни и сравнително познати дейности. Така дори да пропуснете нещо, бързо ще успеете да възстановите равновесието.

FOODMARK Delivery Sticky