НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ: ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ: ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Главиница Поздрави 06 Септември 2020 г. 1130
Уважаеми жители на община Главиница, Денят на Съединението е забележителен пример за това как малките народи, когато са обединени от обща цел, могат да творят в...

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД: ЧЕСТИТ КПРАЗНИК!
Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕД: ЧЕСТИТ КПРАЗНИК!
Дулово Поздрави 06 Септември 2020 г. 1278
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДУЛОВО, На 6 септември 2020 г. честваме 135-та годишнина от съединението на Княжество България с източна Румелия. През 1885 г. става и...

ИНЖ. НЕВХИС МУСТАФА: Честит празник!
ИНЖ. НЕВХИС МУСТАФА: Честит празник!
Дулово Поздрави 05 Септември 2020 г. 1304
Уважаеми жители на община Дулово, В навечерието сме на празник в чест на Съединението на България, свързан с държавността, с новото начало, със създаването на р...

НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
Главиница Поздрави 31 Юли 2020 г. 826
Уважаеми съграждани от община Главиница, Нека искрената вяра и мъдростта да донесат светлината на празника за Всеки от вас! Нека се опитваме в тези дни да бъдем...

ЛЮБЕН СИВЕВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
ЛЮБЕН СИВЕВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
Кайнарджа Поздрави 31 Юли 2020 г. 1393
Уважаеми жители на община Кайнарджа, Мъдрост, толерантност, добронамереност към ближния са в основата на философията на празника Курбан байрам, която ние, предс...

СЕЗГИН АЛИИБРЯМ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
СЕЗГИН АЛИИБРЯМ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
Ситово Поздрави 31 Юли 2020 г. 946
Уважаеми жители на община Ситово, Според традициите на исляма този празник е свързан с милосърдието и прошката - добродетели, които са градивни за обществото ни...

ТОДОР ТОДОРОВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
ТОДОР ТОДОРОВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
Силистра Поздрави 31 Юли 2020 г. 944
Уважаеми жители на област Силистра, Приемете моите пожелания по случай големия празник Курбан байрам! Празникът ни учи на мъдрост и толерантност и ни прави още...

НЕХАТ КАНТАРОВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
НЕХАТ КАНТАРОВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
Тутракан Поздрави 31 Юли 2020 г. 841
Позволете ми да отправя своите най-искрени благопожелания за здраве и благоденствие към Вас и Вашите смейства! Вярвам, че пътят ни към доброто бъдеще и успехи е...

Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ...
Тутракан Поздрави 31 Юли 2020 г. 627
Скъпи съграждани от община Тутракан, Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай Вашия голям празник Курбан байрам. Пожелавам Ви здраве, успехи и благоде...

АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
Силистра Поздрави 31 Юли 2020 г. 555
Уважаеми съграждани от област Силистра, Поздравявам всички мюсюлмани с Курбан байрам, почитащ добрите дела, човечността и приятелството! Винаги съм смятал, че т...