ИНЖ. НЕВХИС МУСТАФА: Честит празник!
ИНЖ. НЕВХИС МУСТАФА: Честит празник!
Дулово Поздрави 05 Септември 2020 г. 1298
Уважаеми жители на община Дулово, В навечерието сме на празник в чест на Съединението на България, свързан с държавността, с новото начало, със създаването на р...

НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
НЕЖДЕТ ДЖЕВДЕТ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
Главиница Поздрави 31 Юли 2020 г. 824
Уважаеми съграждани от община Главиница, Нека искрената вяра и мъдростта да донесат светлината на празника за Всеки от вас! Нека се опитваме в тези дни да бъдем...

ЛЮБЕН СИВЕВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
ЛЮБЕН СИВЕВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
Кайнарджа Поздрави 31 Юли 2020 г. 1383
Уважаеми жители на община Кайнарджа, Мъдрост, толерантност, добронамереност към ближния са в основата на философията на празника Курбан байрам, която ние, предс...

СЕЗГИН АЛИИБРЯМ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
СЕЗГИН АЛИИБРЯМ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
Ситово Поздрави 31 Юли 2020 г. 939
Уважаеми жители на община Ситово, Според традициите на исляма този празник е свързан с милосърдието и прошката - добродетели, които са градивни за обществото ни...

ТОДОР ТОДОРОВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
ТОДОР ТОДОРОВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
Силистра Поздрави 31 Юли 2020 г. 934
Уважаеми жители на област Силистра, Приемете моите пожелания по случай големия празник Курбан байрам! Празникът ни учи на мъдрост и толерантност и ни прави още...

НЕХАТ КАНТАРОВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
НЕХАТ КАНТАРОВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
Тутракан Поздрави 31 Юли 2020 г. 835
Позволете ми да отправя своите най-искрени благопожелания за здраве и благоденствие към Вас и Вашите смейства! Вярвам, че пътят ни към доброто бъдеще и успехи е...

Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ...
Тутракан Поздрави 31 Юли 2020 г. 620
Скъпи съграждани от община Тутракан, Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай Вашия голям празник Курбан байрам. Пожелавам Ви здраве, успехи и благоде...

АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
Силистра Поздрави 31 Юли 2020 г. 551
Уважаеми съграждани от област Силистра, Поздравявам всички мюсюлмани с Курбан байрам, почитащ добрите дела, човечността и приятелството! Винаги съм смятал, че т...

АЛТИМИР АДАМОВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
АЛТИМИР АДАМОВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
Дулово Поздрави 31 Юли 2020 г. 797
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ, Вска година на Курбан байрам честваме едни от най-трайните човешки ценности, свързани с отношенията между хората. Празникът е повод за всеки от...

ИВЕЛИН СТАТЕВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
ИВЕЛИН СТАТЕВ: ЧЕСТИТ КУРБАН БАЙРАМ!
Силистра Поздрави 31 Юли 2020 г. 1033
Поздравявам мюсюлманите в област Силистра с големия празник Курбан байрам – важен момент в мохамеданския календар, в който традицията повелява хора от различни...