с. Казимир, община Силистра

с. Казимир, община Силистра

с. Казимир, община Силистра

География

Село Казимир се намира на 18 километра югозападно от град Силистра. Климатът е умерено - континентален. Влиянието на река Дунав е слабо. През лятото в района често стават засушавания. Селото е разположено на двата склона на дол, обърнат на север. Почвата в землището на селото е черноземна, на места примесена с глина. Подпочвени води има на дълбоко и в малки количества.

История

За произхода на името на селото има две становища. Едни смятат, че името на селото е свързано с името на полски учен Казимир, който е идвал по нашите земи. Други считат, че в тази местност се е сключил мир и от израза "каза се мир" идва и името на селото Казимир.

Има предположения, че селото е възникнало още през римско време. От падането на България под турска власт до 1853 година, когато от южна България пристигат изселници, в Казимир са живели само българи. През 1913 година заедно с цялата околия Казимир е под румънско владение до 1940 година. В този период в Добруджа действа съпротива срещу румънските поробители, в която вземат участие и жители на Казимир. През 1950 година се основава ТКЗС. Хората, живеещи в Казимир, са работили предимно като полевъди, механизатори и животновъди. По късно започва преселението в града. Днес в селото живеят около 200 души предимно в пенсионна възраст. Близостта до град Силистра и усилията на настоящия кметски наместник Георги Колев за благоустройство и обновление, допринасят за по-съвременния облик на селото.

Други

Към клуба на пенсионера и инвалида има певческа група, която представя успешно селото на регионално и републиканско ниво при различни културни изяви.

Кухня

За кулинарните умения на казимирските домакини може да се съди по приготвянето на Гергьовденското агне, което се пече все още на жарава, в специални за целта пещи.