Община Главиница е на 4-то място в Рейтинга на активната прозрачност на българските общини

Община Главиница е на 4-то място в Рейтинга на активната прозрачност на българските общини

Регион: Главиница Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 2251
Община Главиница е на 4-то място в Рейтинга на активната прозрачност на българските общини

На онлайн пресконференция Програма Достъп до Информация (ПДИ) представи резултатите от годишното проучване на интернет страниците на 563 институции (административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публичноправни субекти и независими органи на власт), рейтингите на активната прозрачност за 2021 г. и картата на финансовата и бюджетната прозрачност и интегритета на общините за 2021 г.

Резултатите бяха представени от изпълнителния директор на ПДИ д-р Гергана Жулева, адв.Стефан Ангелов и адв.Кирил Терзийски от Правния отдел на ПДИ.

Проучването е извършено в периода от 1 март до 29 април т.г., като целта на е да се оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за активно публикуване на информация в интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

В рамките на проучването са подадени 563 електронни заявления с искане за предоставяне на актуализирания за 2020 г. списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Изготвянето и публикуването на този списък е създадено като задължение с измененията в ЗДОИ (чл. 15а) от края на 2015 г.

Нивото на прозрачността е оценявано с точки: 85 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет; 83 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и други второстепенни разпоредители с бюджет и 97 индикатора за общините.

Резултатите от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до органи на местно самоуправление т.е. Общините в България, сочат, че Община Главиница е на 4-то място с 89,2 точки.

Класацията за останалите общини от Силистренска област сочи: 19-то място за Община Алфатар, 60-то място за Община Тутракан, 73-то за Община Силистра 104-то за Община Ситово, 174-то за Община Кайнарджа и 189-то място за Община Дулово.

И още един голям успех бележи Община Главиница - проучването и оценяването на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт в страната я нарежда на 5-то място заедно с Министерство на отбраната, като бележи ръст с 20 места нагоре в сравнение с предходната година.

Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.

Рейтингът в Министерство на здравеопазването и регионалните здравни инспекции сочи, че РЗИ-Силистра заема престижното 2-ро място сред останалите 25 регионални инспекции. Това е поредно доказателство, за амбицията на РЗИ-Силистра и нейният директор д-р Теодора Начева да изпълняват изискванията на ЗДОИ и да поддържат интернет страницата си.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right