ОБНОВЕНА! Габриела Миткова: Една от силистренските гимназии отпадна за новата учебна година

ОБНОВЕНА! Габриела Миткова: Една от силистренските гимназии отпадна за новата учебна година

Регион: Силистра Категория: Образование Публикувано: Прегледи: 3356
ОБНОВЕНА! Габриела Миткова: Една от силистренските гимназии отпадна за новата учебна година

В област Силистра учебната 2020-2021 година започва в 44 училища (за отбелязване - нито едно от тях не е защитено, но 20 са предложените за средищни) и 24 детски градисни (защитени са части от 2 детски градини - в с. Зафирово - част от ДГ "Св. св. Кирил и Методий" Главиниц, и в с. Любен - част от ДГ "Щастливо детство" Ситово; 8 ДГ са предложени за средищни), съобщават от РУО на МОН.

Със заповед на министъра на образованието и науката, считано от 1.09., е закрита ПГЛП "П. Славейков" Силистра, чиито ученици, който са били в ХІ клас в дневна и задочна форма на обучение могат да завършат своето образование в избрана от тях форма на обучение в определеното за тях приемно училище ПГПТ "Ев. Георгиев" Силистра.

Прогнозният общ брой ученици в дневна форма на обучение от І до ХІІ клас е около 9 600. За първи път от много години няма намаление спрямо предходната година, когато учебната година е започнала с 9 608 ученици.

Дали всички ученици от предходната година са преминали в следващ клас ще стане ясно след 25-и септември, когато директорите ще утвърдят данните в националната електронна система.

Учениците, постъпващи в І клас, са около 828 към 02. 09. 2020 г. в 47,5 паралелки (793 м.г.); като 3 от тях са слети.

В VІІІ клас постъпват 793 ученици в дневна форма на обучение. Не са закривани паралелки от определените 34 с държавния план прием.

През тази учебна година ще завършат ХІІ клас 679 ученици в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и 68 обучаеми в задочна форма на обучение.

По данни от образователните институции в летните ремонти и освежаване са вложени 307 800 лв. в училищата и 58 500 лв. в детските градини.

Проведени бяха съвещания на началника на РУО с директорите на училищата. В момента в училищата продължават последните назначения на спецалисти и подготовка на училищния ред и условия за действие при Ковид 19.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right