Исторически ден за град Дулово - гледаме онлайн заседанието на общинските съветници

Исторически ден за град Дулово - гледаме онлайн заседанието на общинските съветници

Регион: Дулово Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 3821

Днешният 25 август 2020 г. влиза в историята на местния законодателен орган - Общински съвет Дулово, тъй като за първи път от съществуването му от 1991 г. насам заседанието на съветниците ще бъде предавано пряко по интернет.

Благодарение на екип на Портала на Силистра, гласоподавателите от общината, както и навсякъде по света, ще могат "онлайн" да проследят дебатите и вземането на решенията.

Според предварителния дневен ред, разпространен до съветниците и обществеността от поканата на председателя на съвета инж. Невхис Мустафа, предстоят интересни дебати. Началото е в 10.00 часа в зала № 1 на Община Дулово.

I.Докладни записки от д-р Ю. Ахмед - кмет на община Дулово, относно:

1. Актуализация на проект мрежа и щат в детски градини в община Дулово за учебната 2020/2021 г. /Вх. № 314/14.08.2020 г./

2. Отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, находящ се в с. Секулово/Вх. № 308/06.08.2020 г./

3. Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, находящи се в гр. Дулово /Вх. № 321/17.08.2020 г./

4. Отдаване под наем на обособени части от имоти общинска собственост /Вх. № 324/17.08.2020 г./

5. Одобряване на цена за сключване на предварителен договор за продажба на част от имот - частна общинска собственост, находящ се в с. Вокил /Вх. № 318/17.08.2020 г./

6. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от имот по плана за регулация на с. Правда /Вх. № 319/17.08.2020 г./

7. Разпореждане с имоти - частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Дулово /Вх. № 320/17.08.2020 г./

8. Учредяване възмездно право на строеж за изграждане на ограда на част от имот-частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Дулово /Вх. № 317/17.08.2020 г./

9. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот-частна общинска собственост по кадастралната карта на гр. Дулово, в полза на НЧ "Бялата лястовица-2018" /Вх. № 323/17.08.2020 г./

10. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост по кадастралната карта на гр. Дулово, в полза на Районна здравноосигурителна каса гр. Силистра /Вх. № 322/17.08.2020 г./

11. Учредяване право на прокарване на електропроводно отклонение през поземлени имоти-публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Межден /Вх. № 325/17.08.2020 г./

12. Учредяване право на прокарване на водопроводно отклонение през поземлени имоти-публична общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Межден /Вх. № 326/17.08.2020 г./

13. Разпореждане с част от имот общинска собственост УПИI-195, 196, кв.16 отреден за "кметство" по плана за регулация на с. Поройно /Вх. № 327/18.08.2020 г./

14. Отпускане на временен безлихвен заем по проект "Нова възможност за младежка заетост" /Вх № 330/19.08.2020 г./

II. Разглеждане на заявления от граждани, относно отпускане на еднократна финансова помощ.

III. Други въпроси и изказвания.

Порталът на Силистра има опит в излъчване на заседания и на други общински съвети, като в Силистра, например, където това стана за първи път преди 10 години. В историята му има съхранени още записи от концерти и други публични прояви.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
FOODMARK Delivery Sticky
left
right