Кметът на Община Главиница издаде нова заповед във връзка с противоепидемичните мерки

Кметът на Община Главиница издаде нова заповед във връзка с противоепидемичните мерки

Регион: Главиница Категория: Здраве, Общество Публикувано: Прегледи: 1145
Кметът на Община Главиница издаде нова заповед във връзка с противоепидемичните мерки

на снимката: Неждет Джевдет кмет на Община Главиница

З А П О В Е Д

№ РД-01-133

гр. Главиница, 13.03.2020 г.

На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г. на министъра на здравеопазването за усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, и препоръки на Националния оперативен щаб на министър - председателя на Република България

Н А Р Е Ж Д А М:

в съответствие с извършените промени на посочената по-горе заповед на министъра на здравеопазването, касаещи т.1 от същата към 18.00 часа на 13.03.2020г.:

І. Отменям т.I.1 от моя заповед № РД-01-132 от 13.03.2020г., която влезе в сила в 17.00часа на 13.03.2020г. и създавам нова т.1 от т. I със следния текст:

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

Настоящата Заповед изменя и допълва моя заповед № РД-01-132 от 13.03.2020г. и влиза в сила на 13.03.2020г. от 18:00 часа.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на:

- Кметовете и кметските наместници на територията на община Главиница,

- Собствениците и наемателите на търговски обекти, посочени в т. І т.1 и т.2,

- Началника на РУ гр. Тутракан за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмета по "Социални дейности и образование" в Община Главиница.

Неждет Джевдет

Кмет на Община Главиница

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари