Заседание на Общинския съвет - Ситово

Заседание на Общинския съвет - Ситово

Регион: Ситово Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 1225
Заседание на Общинския съвет - Ситово

Към 11-те докладни записки формиращи дневния ред на заседанието на Общински съвет-Ситово проведено на 28 февруари бе добавена още една - по предложение на кмета на общината Сезгин Алиибрям - за подписване на запис на заповед от Община Ситово в полза на ДФ "Земеделие" обезпечаваща авансово плащане за календарната 2020 г. към МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" в размер на 37 818,02 лв.

След отмяна на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Ситово, местните парламентаристи приеха нова Наредба. Те гласуваха единодушно предложената Програма за управление на Община Ситово за мандат 2019-2023 г. От нея става ясно, е тя е съобразена с основните принципи на Европейския съюз и е структурирана така, че да отразява приоритетите и дейностите в отделните направления. За реализирането й кметският екип ще се основава на принципите на законосъобразност, целесъобразност и финансова стабилност.

image

На заседанието бяха приети Програма за енергийна ефективност за периода 2019-2023 г., краткосрочна програма на Община Ситово за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2020-2022 г., както и Общински план за младежта.

Полицейски участък Ситово ще бъде подпомогнат през тази година с 20 л бензин, 150 л автогаз и 70 л дизелово гориво ежемесечно, като на кмета на общината е възложено да сключи договор за дарение на предоставеното гориво.

Съветниците приеха отчета за дейността на Общинска администрация Ситово и на ОП "Общински имоти и услуги - 2012".

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right