Коментар на Неждет Джевдет след приетия бюджет на община Главиница за 2020 година

Коментар на Неждет Джевдет след приетия бюджет на община Главиница за 2020 година

Регион: Главиница Категория: Интервюта, Политика Публикувано: Прегледи: 2296
Коментар на Неждет Джевдет след приетия бюджет на община Главиница за 2020 година

В специално интервю за "Портал Силистра" и вестник "СИЛИСТРА ПРЕС", кметът на Община Главиница Неждет Джевдет, заяви: "Бюджетът получи значителна подкрепа от общинските съветници и смятам, че е справедлив. Той осигурява средства на всички институции, със значителна капиталова програма сме на стойност близо 5 млн. лв. Най-важното е, че с този бюджет се подсигурява спокойствие на всички второстепенни разпоредители, основно на образованието, а очакванията на хората като инфраструктурни обекти са обхванати в капиталовата програма."

Неждет Джевдет информира още, че продължава работата по проектите финансирани от Държавен фонд "Земеделие" с 2,5 млн.лв. Общината е кандидатствала с три проекта и трите са одобрени. За асфалтиране на улици са отпуснати 1,3 млн.лв., над 1 млн. лв. за ремонт на детските градини в с.Богданци и гр. Главиница, а спортната площадка е на стойност близо 110 000 лв.

"За общините отново остават трудните решения за това как да задържат и да повишават качеството на публичните услуги, при сериозното изоставане на ръстовете на ресурсите и засиления натиск от страна както на потребителите за повече и по-достъпни услуги, така и на държавните органи, които в стремежа да свиват своите разходи прехвърлят все повече отговорности на местните власти" - категоричен е кметът Неждет Джевдет.

Припомняме, че Община Главиница вече има приет бюджет за 2020 г. Това стана на проведеното заседание на местния парламент на 12 февруари.

В приходната и разходната си част той е в размер на 12 451 882 лв.

Приходите с държавен характер са 6 346 829 лв. или 62%, с местен характер - 2 654 700 лв. или 21%, средства от преходен остатък - 1 977 213 лв. или 16% и от трансфери - 1%.

Програмата за капиталовите разходи за настоящата година е в размер на 4 763 519 лв. Тя е съставена след проведени срещи с кметовете и кметските наместници на населените места и включва ремонтни дейности по уличната мрежа в общината, доставка на осветителни тела за улично осветление, ремонт на сградите на Кметствата в селата Суходол, Зафирово, Зарица и Падина, ремонт на детските градини в гр. Главиница и с.Богданци, ремонт на спортната зала, реконструкция на водопроводната мрежа в общината, изграждане на спортна многофункционална площадка и др.

Бюджетът на община Главиница е разработен в съответствие с действащите нормативни актове. Той се основава на утвърдени антикризисни мерки, прогноза на собствените приходи близка до реалното изпълнение и оптимизиране на всички разходи, особено в местните дейности.

Основната цел на Бюджет 2020 на община Главиница е финансовата стабилност и недопускане на рискове. Главните приоритети са поддържане на общинската собственост, екологията и пътната инфраструктура, образованието, социалният сектор, културата и спорта.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
FOODMARK Delivery Sticky