Безплатни детски градини в община Главиница

Безплатни детски градини в община Главиница

Регион: Главиница Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 4198
Безплатни детски градини в община Главиница

Промени в Наредба №11 за определяне и администриране на местни данъци и такси и цени на услугите на територията на община Главиница приеха на проведеното на 29 януари редовно заседание на Общинския съвет. Една от тях е премахването на таксата за посещаване на детска градина. В интерес на социалната политика, която е сред приоритетните дейности на Община Главиница е предложението внесено от кмета Неждет Джевдет.

"Демографският срив е факт и за нашата община, като по статистика, разликата между смъртност и раждаемост е около 100 души за всяка година в полза на смъртността. Борбата с демографския срив, разбира се, не би приключила единствено с премахването на таксата за ползване на детска градина, но това е част от мерките, които предприемаме" - каза Неждет Джевдет.

Направените аналитични сметки за последните две години сочат, че Община Главиница може да си позволи премахването на таксата в интерес на младите семейства, като по този начин се цели осигуряване на равен достъп до образование и обхващането на повече деца в образователната система.

image

Успоредно с това, във връзка с пълното възстановяване на разхода на Общината за предоставянето на съответната услуга някои такси и цени на административни услуги са увеличени с два лева. Увеличението е съпроводено с покачването на минималната работна заплата за страната, както и проучване за размера на таксите в други общини, от което става ясно, че най-ниският техен размер е в Община Главиница.

Общинските съветници приеха единодушно отчета за 2019 г. на Програмата за управление на общината за срока на мандата направен от общинския кмет.

Основната работа е била насочена към стабилизирането на финансовото състояние на Общината, инвестиране и развиване на административния капацитет на общинската администрация, изпълнение на капиталовата програма, която е в размер на 1 221 347 лв., както и социално сближаване, образование, култура, спорт и младежки дейности.

Сключени са договори с ДФ "Земеделие" за проекти очакващи изпълнение на обща стойност 2 187 777,00 лв.

image

Одобрени са проекти с предстоящо подписване на договори с МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" на стойност 510 500 лв., а с Постановление на Министерския съвет са одобрени проекти за 571 460 лв.

Проектната готовност на Община Главиница към момента е за реконструкция на съществуващи водопроводи между селата Падина и Ножарево.

В хода на заседанието бяха приети отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2019 г., Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост на община Главиница за периода 2019-2023 г., както и Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост.

image

Променен бе капацитетът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в с. Сокол от 20 на 30 потребители.От стартирането на услугата през м.юни 2019 г. до м.септември капацитетът е запълнен. Там се предлагат почасови социални услуги - консулатативти, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. Към момента, в регистъра на Дирекция "Социално подпомагане", гр. Тутракан са входирани 52 заявления на хора, които са чакащи за ползване на социалната услуга в общността - ЦСРИ, с. Сокол.

С два проекта като партньор на СУ "Васил Левски" и ДГ "Св.Св.Кирил и Методий" ще кандидатства Община Главиница към МИГ "Главиница - Ситово Крайдунавска Добруджа" по отворената мярка 3.9. "Уча се, за да сполуча", за които получи съгласие от Общинския съвет.

Кметът Неждет Джевдет бе избран за делегат за участие в Общото събрание на Сдружение "Толерантност", а негов заместник ще е председателят на местния парламент - Месут Алиш.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right