Павлина Друмева служител в Община Алфатар с отворено писмо до Стоян Мирчев от БСП

Павлина Друмева служител в Община Алфатар с отворено писмо до Стоян Мирчев от БСП

Регион: Алфатар Категория: Политика Публикувано: Прегледи: 3424
Павлина Друмева служител в Община Алфатар с отворено писмо до Стоян Мирчев от БСП

На снимката: В ляво - Стоян Мирчев, в дясно - Павлина Друмева. Снимки Facebook

Уважаеми читатели,

На редакционната поща получихме отворено писмо от Павлина Друмева, директор на дирекция в Община Алфатар. Публикуваме го без редакторска намеса.

О Т В О Р Е Н О П И С М О

ОТ ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ДРУМЕВА - ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "АПОФ"

ПРИ ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

ОТНОСНО: Излъчен на 04.10.2017 г. от 07:35 часа дебат "Назначения и обвинения. Спорят Александър Ненков от ГЕРБ и Стоян Мирчев от БСП" по сутрешен информационен блок на БНТ1 "Денят започва"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с дебат "Назначения и обвинения. Спорят Александър Ненков от ГЕРБ и Стоян Мирчев от БСП" по сутрешен информационен блок на БНТ1 "Денят започва", излъчен на 04.10.2017 г. от 07:35 часа съм предизвикана от изказването на "многоуважаемия" ми депутат от 20 МИР - Силистра - г-н Стоян Мирчев да отправя това отворено писмо до всички Вас.

Започвам от началото "Щом изнесените факти не се опровергават, те отговарят на истината".

Е, с това писмо аз ще опровергая тези изнесени факти, а именно:

1. В началото на отвореното писмо, изписах точно и ясно своето име, презиме и фамилия, така както са изписани в документа ми за самоличност, и така както съм известна в обществото. Какво е опровержението ми? - след като се отправят някакви обвинения и преди да бъдат излъчени в медийното пространство, всяка една многоуважаваща себе си личност би трябвало да провери поднесената ѝ информация и след това да изстрелва "бомбата", което явно е проблем за "многоуважаемият" ми г-н Мирчев, защото той неправилно спомена името ми - Павлина ДИМОВА, явно за него и информаторите му няма разлика между Друмева и Димова, което за мен пък е неуважение към личността ми;

2. Назначена съм на длъжност Директор на Дирекция "ОА" в Община Алфатар от 2004 г., а от 2016 г., поради промяна в наименованието на дирекцията на длъжност директор на Дирекция "АПОФ". Смея да твърдя, че в дирекцията, която ръководя дъщеря ми Моника Тодорова Друмева никога не е била назначавана на работа;

3. През месец юни 2017 г., Община Алфатар е подала заявка №МЗ-3-07-03-1789 от 29.06.2017 г. по Проект "Нова възможност за младежка заетост" по ОП "РЧР" за двама младежи на възраст до 29 години, със завършено Висше образование, без стаж по завършената специалност. На 04.09.2017 г. между Агенция по заетостта и работодател Община Алфатар е подписан Договор № МЗ-3-07-03-1789 #4 от 04.09.2017 г., с условие за обучение по време на работа по реда на чл.230, ал.1 и сл. от Кодекса на труда. От Дирекция "БТ" гр. Дулово, по проекта са били насочени 2 (две) лица, отговарящи на условията на проекта. Поради отказ на едно от насочените лица е подписан трудов договор само с едно лице - дъщеря ми Моника Друмева. С трудов договор с №111 от 11.09.2017 г., подписан от работодател - Община Алфатар, представлявана от Кмета на общината - г-жа Янка Господинова, дъщеря ми е назначена на длъжност "счетоводител, оперативен" по проект "Нова възможност за младежка заетост" по ОП "РЧР" и с определено място на работа Община Алфатар, гр. Алфатар, Дом за стари хора, ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2, за срок от шест месеца, на минимална работна заплата, считано от 12.09.2017 г. Съгласно разработена от директор на ДСХ, ЦНСТ1 и ЦНСТ 2 - Адриана Добрева и утвърдена от Кмета на Община Алфатар длъжностна характеристика, длъжността е пряко подчинена на Директор на ДСХ, ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2, но се назначава от кмета на общината. Работата за длъжността се възлага от Директор на ДСХ, ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 и главен счетоводител в Община Алфатар, явяващ се и наставник по проекта на Моника Друмева;

4. Опровергавам и изказването на г-н Мирчев "че в администрациите се назначават хора без конкурс и хора без нужната квалификация и образование" - в конкретният случай по изказването, не става въпрос за назначаване на работа в структурите на общинската администрация, а за назначаване на работа по ОП "РЧР", проект "Нова възможност за младежка заетост", която няма такова изискване. Изискването е лицето, което ще бъде назначено на работа да има регистрация в ДБТ, да е младеж до 29 години, без стаж по специалността за завършено Висше образование. Моника Друмева отговаря на условията по проекта, а именно: регистрирана е в ДБТ - Дулово от 16.06.2017 г., притежава диплом за завършено висше образование, степен "Бакалавър", специалност "Статистика и иконометрия", на възраст 25 години и след завършване на образованието си не е работила по специалността.

ГОСПОДИН МИРЧЕВ,

Обръщам се към Вас, за да Ви изясня някои неща по отправеното изказване, а именно:

1. Дъщеря ми Моника Друмева беше на добре платена за един млад човек работа в гр. София, с постоянен трудов договор, но взе нелекото решение да се върне в малкия си град, за да остане да живее, работи и създаде семейство, да бъде пример за своите връстници и да може повечето от тях да се върнат за доброто бъдеще на града ни. Като се има предвид демографската криза, която засяга цялата страна и най вече малките населени места, които се обезлюдяват, населението е застаряващо, и които Вие имате претенциите, че "много добре познавате", считам, че на такива деца трябва да се помага, трябва да бъдат мотивирани и стимулирани, а не да се допуска някакви политически пристрастия и наранени егота да ги разочароват и пречат на техните решения, карайки ги да съжаляват за постъпките си чрез предприетите действия за "връщане на село";

2. За никого не е тайна политическата ми ориентация. В годините на съзнателния ми живот аз съм била симпатизант на БСП, подкрепяла съм я, гласувайки през всичките тези години за нея и нейните кандидати, а на последните парламентарни избори включително и за Вас. За Вас и БСП гласуват и всички членове на семейството ми, което се знае и от Кмета на Община Алфатар - г-жа Янка Господинова, но въпреки тези мои убеждения тя оцени качествата ми на доказал се през годините кадър и не поде политическа чистка, което противоречи на изказването Ви за политически назначения в Община Алфатар. Ако имаше такива, то в този случай дъщеря ми никога нямаше да бъде назначена на работа;

3. Община Алфатар е една от най-малките общини от територията на област Силистра, засегната от демографската криза, с висок процент на застаряващо население. В програмата за управление на мандат 2015-2019 година, която е публично известена, основният приоритет и цел на кмета на общината - г-жа Янка Господинова е в посока завръщане и задържане на младите хора във всички населени места на общината, без значение на политическа ориентация и принадлежност.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОТ БСП,

Задавам Ви следните въпроси:

1. Това ли е Вашата кампания за подобряване на демографската криза и с тези си Ваши действия ли ще завърнете и задържите младите хора в малките населени места?;

2. Това ли е най-правилният начин за изпълнение на социалната Ви политика на национално, областно и общинско ниво?;

3. Това ли е начина за привличане и задържане на електората Ви чрез излагане в публичното пространство на невярна и непроверена информация?;

4. Значи ли това, че ако и други млади хора като дъщеря ми решат да се върнат в малките населени места, то те трябва да бъдат обречени на глад и мизерия, да нямат право да работят независимо къде, да трупат стаж и опит, само защото ще бъдат нечии дъщери, синове и в други роднински зависимости, тъй като на всеки е ясно, че в едно такова малко населени място хората имат роднинска обвързаност помежду си?

Аз и семейството ми сме лично разочаровани от Вашите постъпки и изказвания, защото по този начин Вие ни накарахте да се замислим над въпроса "Правилно ли гласувахме? Заслужаваха ли си всичките тези наши решения?"

И в заключение от всичко написано до тук, държа да получа публично извинение от г-н Мирчев за неговите изказвания, засягащи ме пряко, затова, че урони престижа ми на държавен служител, затова, че накара дъщеря ми Моника Друмева да се разочарова от решението си да се върне в малкия ни град.

Ще отправя и една молба да ми се предостави информация за лицето, представило тези клевети, защото тук не става въпрос за принципи, а става въпрос за лични нападки.

Павлина Друмева

06.10.2017 г.

гр. Алфатар

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right