Попълваме декларации за данъци и в интернет

Попълваме декларации за данъци и в интернет

Регион: България Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 903
Попълваме декларации за данъци и в интернет

Декларация с баркод за доходите на физическите лица от 2010 г. е публикувана на интернет-страницата на Националната агенция за приходите - www.nap.bg, Начало, ДАНЪЦИ, Изтеглете декларациите за облагане на доходите и за корпоративните данъци.

Това е електронен формуляр, който автоматично сумира различните доходи, изчислява нормативно признатите разходи и точния размер на дължимия данък. Тя може да бъде попълнена на компютър и не се изисква електронен подпис. При разпечатването се генерира специален баркод, който съдържа цялата информация за вашите доходи и дължимия данък. Тази услуга гарантира, че няма да допуснете аритметически грешки, защото всички изчисления във формуляра се извършват автоматично.

За улеснение на гражданите в електронната страница на агенцията освен електронната форма на декларацията е публикувано и ръководство за попълване и подаване на декларации с баркод. Попълнената форма се разпечатва на принтер (за препоръчване - на лазерен, с цел прецизно отпечатване на баркод полето) и се подписва собственоръчно, а където е необходимо, се поставя и печат.

Важно! След разпечатване на декларацията подредете окомплектования формуляр, който ще подадете в НАП. Обърнете внимание за датата, часа на попълване, имената на подателя, поредността на страниците и техният общ брой. Съвпадението на тези данни върху всеки лист на декларацията ще гарантира на администрацията пълна идентичност на данните от декларацията, с това което Вие желаете да декларирате.

Редът на подаване на документа е същият, по който се подават обикновените декларации на хартия - с изпращане по пощата или на място в пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в салона за обслужване на офиса на НАП в Силистра на адрес ул. "Ген. Скобелев" №8.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right