Възстановиха Насуф Насуф на поста му като Кмет на Община Главиница

Възстановиха Насуф Насуф на поста му като Кмет на Община Главиница

Регион: Главиница Категория: Политика Публикувано: Прегледи: 4477
Възстановиха Насуф Насуф на поста му като Кмет на Община Главиница

Според Административния съд назначаването на временно изпълняващ длъжността кмет в Главиница е неоснователно

На закрито заседание днес Административния съд в Силистра е разгледал жалба на Насуф Насуф срещу издадена в условие на заместване заповед на Областния управител за назначаването на Сениха Неази за временно изпълняваща длъжността кмет до полагането на клетва от новоизбран кмет, считано от 7 януари.

В оспорваната заповед се казва "допускам предварително изпълнение на заповедта на основание чл. 60, ал. 1 от АПК с оглед защитата на обществения интерес, засягащ цялостната дейност на община Главиница, осигуряване на нормалното и непрекъснатото функциониране на администрацията, предвид необходимостта от наличие на представляващ териториално-административната единица за осъществяване на вменените му от закона дейности за административно обслужване на населението, визирани подробно в чл. 44 на ЗМСМА".

Насуф Насуф твърди, че правомощията му като избран кмет на Главиница, все още не са прекратени, което според съда дава основателност на оплакването му.

Според обжалваната заповед ОИК-Главиница е прекратила правомощията на оспорващият като кмет на Общината. Подобно решение обаче не е представено с преписката до 7 януари, когато от Областна администрация е издадена заповед за времено изпълняващ длъжността общински кмет.

Според Административния съд не само че няма основание за издаването на такава заповед, но и за допускане за предварителното й изпълнение.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right