Първа серия от срещи с деца от Алфатар по въпроса за домашното насилие

Първа серия от срещи с деца от Алфатар по въпроса за домашното насилие

Регион: Алфатар Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 491
Първа серия от срещи с деца от Алфатар по въпроса за домашното насилие

От началото на 2015 г. в Център за консултиране и превенция на домашно насилие продължава работата със жертви на домашно насилие и извършители на такова.

Закона за защита от домашно насилие предвижда предвижда задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми в съответствие с чл.5 ал 1 т. 5 от него. Тази мярка е предвидена с цел допълнителна и по- ефективна защита на пострадалите от насилие лица. Центъра работи по прилагане на тази мярка от 2011 г. За периода януари - април 2015 г., включени в специализирана програма за извършители са общо 13 лица. Програмата, по която центъра работи представлява съвкупност от консултации и дейности, които имат за цел да оценят качествата на извършителя, да предотвратят последващо извършване на насилие, да провокират инициатива за семейно планиране и изграждане на социални умения, без използване на агресия.

За същия период услугите на Центъра са потърсили 27 лица, обект на домашно насилие, 17 от които са насочени от Полицията. Всички те са получили юридическо, социално или психологическо консултиране.

През м. април 2015 г. бе проведена първа от серии срещи по училища, насочена към т.нар. ранна превенция. Проведен бе интерактивен "урок" в училището в гр. Алфатар, сред ученици от 5 и 6 клас, участници в инициативата "Полицейска академия". Срещата бе водена от мл. полицейски инспектор Атанас Атанасов и психолозите на Център за консултиране и превенция на домашно насилие и Център за обществена подкрепа - Силистра. Срещите с полицейските инспектори продължават днес в Кайнарджа и на 19 май - в Ситово.

В края на м. март 2015 бе проведено Заседание на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие, в рамките на което бе приет доклад за реализиран мониторинг за 2014 г. по прилагане на Закона за защита от домашно насилие и изпълнение на Националната програма на регионално ниво. Утвърден бе план за работа през 2015 г., като част от дейностите на съвета предвиждат ранна превенция сред подрастващите и работа сред рискови общности в 7 - те общини на област Силистра.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари