"Меком" - Една афера за 50 млн. лева

"Меком" - Една афера за 50 млн. лева

Регион: Силистра Категория: Анализи Публикувано: Прегледи: 10330
"Меком" - Една афера за 50 млн. лева

Съдът отложи обяваването на "Меком" в несъстоятелност за 23 юни. Чака се съдебно-счетоводна експертиза за размера на задълженията към кредиторите.

Следващите стъпки по закон са назначаване на постоянен синдик, който да утвърди списък с кредитори на предприятието, което от година не работи, има дългове от 50 млн.лв., които не обслужва, пише economynews.bg.

"Меком" АД бе водещо дружество в производство на колбаси, акциите му са търгувани на БФБ, с основен акционер към август 2012 г. Стефан Райчев. Мажоритарен дял от компанията бе закупена от "Дар финанс", свързана с бившия банкер Ататас Тилев. Консултант по сделката бе пък фирмата на бившия икономически министър Николай Василев "Експат капитал" АД. Управител е била е била Мария Дивизиева, сегашен шеф на кабинета Орешарски, която вече е разследвана по друго дело.

През май 2012 година Дар финанс (ДФ) търси български компании, в които да инвестира свободните си средства. "Експат капитал" предлагат ДФ да придобие контролния пакет акции от "Меком" АД от Силистра.

Според Тилев "Експат капитал" са направили подробен финансов и правен анализ на дружеството. Твърдят, че то е управлявано от компетентни мениджърски екипи, че финансовите показатели са много добри и настояват да се инвестира там. Уверили, че "Меком" няма задължения, не е подписвало договори за банкови кредити, а необходимостта от нови акционери и инвеститори е породена от временни финансови затруднения и от желание за разширяване на бизнеса.

Представители на ДФ направили предварително уговорено посещение в "Меком" и виждат работещо предприятие. През август и септември 2012 г. ДФ става мажоритарен собственик на дружеството, като придобива 22 млн. акции, а общата сума, която е вложил в "Меком" АД от 2010 година до момента са 5 млн.лв.

След сделката представители на ДФ извършват няколко необявени предварително посещения в завода и разбират, че той на практика не работи. Едва на този етап осъзнават, "че са станали жертва на измамна схема с цел да им бъде продадено едно източено и губещо предприятие", казват от ДФ.

Те възлагат пълен финансов и счетоводен анализ на счетоводната компания АФА ООД. Анализът, който цитира EN.bg, показва, че общият размер на задълженията на "Меком" АД към банки, задължения към НАП, други кредитори и свързани лица, възлизат на над 50 000 000 лв. Анализът показва, че цялата недвижима собственост е ипотекирана в полза на банките-кредитори, а върху движимите вещи са вписани особени залози в полза на банките-кредитори. "Меком" е станало поръчител и солидарен длъжник по банкови кредити на други фирми на Райчев, несвързани с "Меком". Става ясно също така, че за няколко месеца не са плащани здравни и осигурителни вноски на работниците и служителите

Анализът показа още, че през периода май 2011 г.-юни 2012 г., през който са водени преговори за продажбата на "Меком", Стефан Райчев е прехвърлил на фирма "Галеко" АД, регистрирана в Швейцария, собствеността върху административната сграда на "Меком", пречиствателната станция на територията на завода и части от терена, върху който е построен производствения комплекс на дружеството.

"Сделките са сключени с цел да бъде създадена зависимост на бъдещия собственик от бившия такъв", коментира адвокатът на инвеститорите Ивайло Боев.

Анализът посочва още, че са сключени и редица консултантски договори със собственика Стефан Райчев, със съпругата и дъщеря му като физически лица. Тези договори са сключени преди продажбата на акциите или след това, но със задна дата. Стойността на консултантския договор с Галина Райчева е 400 000 лв., а начинът на представяне на консултацията е "в устна форма". Лихвата при неплащане в срок на консултацията е в размер на 0,5% на ден върху посочената сума. Стойността на консултантския договор на Стефан Райчев е 200 000 лв., а начина на предоставяне на консултацията и неустойките са същите. Договори със същите предмет, размер на възнаграждението и неустойки за неизпълнение са сключени и с Маргарита Стоянова и Десислава Дончева, бивши изпълнителни директори на "Меком" АД, назначени от Райчев и освободени от ДФ.

Освен това преди сделката с "Меком", ДФ дори купува акции от "Експат Капитал", като придобива 255 600 броя обикновени поименни акции с право на глас, представляващи 20,02 % от капитала на ЕК, изпълнителен директор става Хари Тилев.

Предстои съдебна битка при разпродажбата на недвижимости на компанията, в която ще се включат "Дар Финанс", бившият собственик, както и банките-кредитори.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
FOODMARK Delivery Sticky
left
right