Самоосигуряващите се трябва да подадат осигурителна декларация до 30 април

Самоосигуряващите се трябва да подадат осигурителна декларация до 30 април

Регион: България Категория: Бизнес Публикувано: Прегледи: 716
Самоосигуряващите се трябва да подадат осигурителна декларация до 30 април

До края на този месец самоосигуряващите се лица трябва да подадат в Националната агенция за приходите декларация образец № 6 за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година. Тази декларация се подава един път годишно, до 30 април на календарна година, следваща годината за която се отнасят вноските. В декларацията трябва да бъдат описани авансово направените осигурителни вноски за 2013 г., както и действително дължимите за миналата година осигуровки на лицата, които сами се осигуряват.

30 април е и срокът, в който лицата, внасящи сами осигуровките си, са задължени заедно с годишната си данъчна декларация за получените през 2013 г. доходи да представят приложенията към нея - "Справка за окончателни размер на осигурителния доход". С нея те определят окончателния размер на месечния осигурителен доход за съответната година и годишния осигурителен доход.

Вече подадената, но сгрешена декларация може да бъде коригирана в срока за подаване - 30 април.

Според Кодекса за социално осигуряване на самоосигуряване подлежат лицата, които упражняват свободна професия, занаятчийска дейност, едноличните търговци, собствениците и съдружниците в търговски дружества, членовете на неперсонифицирани дружества и регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за предходната година е 420 лева, а максималният е 2200 лева. Изключение правят регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, за които минимума е 240 лв. Тези от тях, които произвеждат непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right