Кметът на община Ситово инж. Николай Неделчев: В новия програмен период ние искаме ясни правила и постоянни критерии за оценка на нашите проектни предложения

Кметът на община Ситово инж. Николай Неделчев: В новия програмен период ние искаме ясни правила и постоянни критерии за оценка на нашите проектни предложения

Регион: Ситово Категория: Интервюта Публикувано: Прегледи: 1364
Кметът на община Ситово инж. Николай Неделчев: В новия програмен период ние искаме ясни правила и постоянни критерии за оценка на нашите проектни предложения

В специално интервю за в-к "Силистра ПРЕС", кметът на община Ситово сподели част от нещата, които се реализираха в старата 2013г., както и тези, които тепърва предстоят да се случат през новата 2014г.

Г-н Неделчев, малките населени места в някаква степен са ощетени от държавата, от проектите, от евентуалния нов програмен период - какво трябва да се случи, за да се промени картината?

- Да, това е така. През новия програмен период ние искаме ясни правила и постоянни критерии за оценка на нашите проектни предложения. Границата на населените места, където може да се реализира дадена инвестиция, да бъде намалена от 500 на 350 души. Второто нещо, което може да направим ние, кметовете, е да увеличим капиталовите разходи именно в малките населени места, а проектите да реализираме в големите.

Може ли да каже инж. Николай Неделчев като доайен по стаж в кметската власт в област Силистра, къде не се случват нещата, за да бъдат общините в по-добро финансово отношение?

- Безценен е опитът ми от натрупаните вече 10 години управление на община Ситово. Познавам спецификата на общината; проблемите, които трябва да се решават. Законовата регламентация предполага конкретика и баланс при извеждането на предложенията към регионалните и централни власти.

Не без основание мога да твърдя, че община Ситово е може би финансово най-стабилната община в област Силистра. Законовата норма как да се управляват публичните финанси е определена в Закона за публичните финанси. В нашата община рецептата е една: много труд, ежедневен контрол за разходването на средствата и ефективно управление на общинската собственост.

Кои проекти - за нова инфраструктура, подобряване на стара и създаване на нова социална база в общината, са реализирани през последните години?

- През последните две години в изпълнение на приоритетите, заложени в Общинския план за развитие, ръководството на Общината акцентира върху две основни направления: изграждане на нова и подобряване на съществуващата инфраструктура; създаване и развитие на социалните услуги в населените места от общината. В изпълнение на тези две основни направления общината е подготвила и реализирала следните проекти:

1. Мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г.:

- Проект "Рехабилитация на съществуваща водопроводна мрежа в община Ситово" на стойност 4 957 286 лв.

2. Мярка 322 от ПРСР 2007 - 2013 г.:

- Проект: "Реконструкции на улици в община Ситово" на стойност 435 617 лв.

3. ОПРР, проект "Корекция на дере в село Попина, община Ситово" на стойност 926 000 лв.

4. ОПРЧР, проект "Социално предприятие за обществено хранене "Независим живот - домашен социален патронаж, трапезария, стол" на стойност 288 000 лв.

5. ОПРЧР, проект "Звено за услуги в домашна среда - Помощ за независим живот" на стойност 155 733 лв.

Кметът на Ситово е от БСП, в момента управляваща партия; председателят на Общинския съвет бе кандидат за кмет от ГЕРБ - къде е пресечната точка за решаване на въпросите на политическо ниво в малка община като Ситово?

- Политическите страсти в нашата община бяха до първото заседание на Общинския съвет след приключване на изборите. Подобряване живота и благосъстоянието на жителите от общината нямат партийна украска. Това на практика обединява усилията на всички политически партии и местната администрация за работа в посока подобряванетко на живота и благосъстоянието на хората от нашата община.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари