Компютърна програма ориентира учениците при избора им на професия

Компютърна програма ориентира учениците при избора им на професия

Регион: Силистра Категория: Технологии Публикувано: Прегледи: 936
Компютърна програма ориентира учениците при избора им на професия

Възможност за насърчаване на ефективен подход в избора на бъдеща професия дава педагогическият инструмент - резултат от работата по проект "Създаване на помощен инструмент за професионално ориентиране" по Европейската програма "Учене през целия живот. Леонардо да Винчи. Трансфер на иновации". В него участват седем партньори от четири страни - Франция, Люксембург, Австрия и България. От българска страна това са представителки на сдружението с нестопанска цел "Жени от Дунавския Регион" - Силистра.

Работата по проекта е в заключителен етап - тестване и анализ на педагогическия инструмент. Във връзка с това участниците в проекта проведоха редица срещи с представители на средни училища от Силистренска област и с екипа на Центъра за кариерно ориентиране към РИО-Силистра. Сертифицираните кариерни консултанти изразиха задоволство от софтуера, който дава възможност за разширяване обхвата на услугите и засилва полезността на дейностите по професионалното ориентиране на младите хора. Отчетена беше значимостта на иновативния подход, който предлага игрови метод за определяне на професионалните предпочитания. На 10 -те слайда, всеки един с по 12 снимки, представящи различни професии, тестваният избира и подрежда според личните си предпочитания в определена йерархия снимковия материал. Отработването на теста има препоръчителен характер и е в известна степен психологическа диагностика, тъй като въз основа на резултата от избора накрая се предоставя индивидуален профил, който подпомага самоопределянето и самопознанието, насочва към интересите, заложбите и предпочитанията на младите хора и задължително трябва да бъде обсъден със специалист по професионално ориентиране.

След приключване на проекта, компютърната програма zoom2choose, ще може да бъде безплатно изтегляна от интернет и използвана най-вече от ученици от VII-VIII клас с оглед на предстоящия им избор за бъдеща професионална ориентация, при което има възможност за съпоставяне на субективните представи и реалните факти, свързани с различни професии.

Добрият професионален избор е гаранция за пълноценен живот и добра личностна реализация - това прави особено важно професионалното ориентиране на младите хора. То предполага създаването на дългосрочен проект, реализацията на който протича твърде динамично, понякога непредсказуемо, предвид интензивните процеси на ценностна и икономическа промяна в съвременното общество. Обикновено личният професионален проект се основава на субективни представи, които трябва да бъдат поставени на изпитание от реалността.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right