По-малка раждаемост в Силистренския край, повечето деца са гражданчета

По-малка раждаемост в Силистренския край, повечето деца са гражданчета

Регион: България Категория: Анализи Публикувано: Прегледи: 487
По-малка раждаемост в Силистренския край, повечето деца са гражданчета

През 2011 г.в област Силистра намалява абсолютният брой на ражданията спрямо 2010 година - регистрирани са 1 055 родени деца, като от тях 1 043 (98.9%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените деца е намалял с 84, а спрямо 2009 г. - с 202 деца. Коефициентът на раждаемост в област Силистра през 2011 г. е 8.8‰, а през предходните 2009 и 2010 г. той е бил съответно 9.7‰ и 8.9‰. В сравнение със страната, коефициентът на раждаемост в областта е по-нисък с 0.8‰. С най-висок коефициент на раждаемост са областите: Сливен (12.5‰), София (столица) (10.6‰), Варна и Търговище по (10.4‰), съответно с най-нисък коефициент на раждаемост са областите Смолян (6.5‰) и Видин (7.5‰).

В областта най-много живородени деца през 2011 г. са родени в общините Силистра (390), Дулово (282) и Тутракан (129). В останалите четири общини, за годината живородените деца са 242: в община Алфатар са родени 23 деца, в община Главиница - 95, в община Кайнарджа - 81, в община Ситово - 43. Коефициентът на раждаемост в община Кайнарджа от 1996 г. е най-висок в областта, като само през 1998 г. отстъпва първото място на община Дулово. През 2011 г. коефициентът на раждаемост на община Кайнарджа е 16.0‰ и е почти два пъти по-висок в сравнение с останалите общини, като само община Дулово се приближава до този коефициент - 10.0‰. В останалите общини на областта коефициентът на раждаемост е както следва: в община Алфатар - 7.6‰, в община Главиница - 8.7‰, община Силистра - 7.6‰, община Ситово - 8.0‰ и община Тутракан - 8.4‰. В областта коефициентът на раждаемост в селата (9.4‰) продължава да е по-висок от този в градовете (7.9‰). В градовете на областта живородени са 427 (40.9%) деца, а в селата 616 (59.1%). Въпреки намаляването в абсолютният брой на ражданията и коефициента на раждаемост, тоталният коефициент на плодовитост (средения брой живородени деца, които би родила една жена) се повишава. Докато през 2005 г. в областта средният брой живородени деца от една жена е бил 1.32, то през 2011 г. е 1.64.

По пол живородените деца се разделят на 555 момчета (53.2%) и 488 момичета (46.8%) или през 2011 г. на 1 000 живородени момчета в областта се падат 879 живородени момичета. Средната възраст на жената при раждане на дете в областта е 26.3 години, а най-много деца са родени от жени на възраст 20 - 24 години - 325, което е 31.2% от всички живородени деца. Утвърждава се тенденцията на нарастване на средната възраст на жените при раждане на първо дете - от 23.6 години през 2004 г. до 24.1 години през 2011 година. През същия период средната възраст при сключване на първи брак на жените нараства от 24.6 на 25.5 години. При сравнение на тези два показателя се очертава обща тенденция раждането на първото дете да предхожда сключването на брака. Средната възраст на жените при раждане на първо дете в градовете (25.4 години) е по-голяма от тази в селата (23.2 години). Продължава тенденцията на увеличаване на относителния дял на извънбрачните раждания. Техният относителен дял непрекъснато нараства - от 29.4% през 1995 г. до 61.9% през 2011 г. За 2011 г. броят на живородените извънбрачни деца е 646.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари