Адв. Биляна Тончева, „Еко Глоуб“ ООД – „Безвъзмездни пари за фирми от творческите индустрии, както и за семейни фирми“

Адв. Биляна Тончева, „Еко Глоуб“ ООД – „Безвъзмездни пари за фирми от творческите индустрии, както и за семейни фирми“

Регион: Силистра Категория: Бизнес, Интервюта Публикувано: Прегледи: 1350
Адв. Биляна Тончева, „Еко Глоуб“ ООД – „Безвъзмездни пари за фирми от творческите индустрии, както и за семейни фирми“

От края на миналата година на българския бизнес бе осигурен достъп до огромен ресурс европейско финансиране. Тази тенденция продължава и през новата 2024 г., която е ключова за частния сектор от гледна точка на възможностите за развитие и повишаване на конкурентоспособността с помощта на безвъзмездни средства на една по-специфична категория предприятия - семейни фирми, както и такива от творческите индустрии и занаятите. Допустими кандидати по нея ще бъдат и печатници, издателства, видео и аудио студия, рекламни агенции, архитектурни дейности, артисти и др.

На какви условия следва да отговарят кандидатите ще разберем от прокуриста на консултантска компания "Еко Глоуб" ООД адв. Биляна Тончева.

"Еко Глоуб" ООД е създадено през 2012 г. с цел консултиране, подготовка и управление на проекти, финансирани с европейски средства. Във впечатляващото портфолио на "Еко Глоуб" ООД са успешно реализирани едни от най-големите асфалтови бази в страната, трошачно-пресевни инсталации, автоматизирани активи в сферата на металообработката, ново поколение индустриални шевни машини и успешно внедрени редица иновативни процеси и продукти - новост не само на българския, но и на международния пазар.

Прецизната работа, вникването в детайла до най-малката подробност и прецизирането при анализа, оценката, подготовката и отчитането на самия проект, са предпоставките дружеството да има над 1500 клиента в различните сфери на бизнеса.

Здравейте, адвокат Тончева. Благодарим, че ще споделите с нас новите възможнисти. Бихте ли ни разказали повече за предстоящата възможност по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 г., насочена към семейните предприятия, творческите индустрии и занаятите?

- Процедура "Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите" е дългоочаквана и предизвиква сериозен интерес, защото ще подкрепи целева група, която има ограничен достъп по европейско финансиране. Тя бе публикувана за обществено обсъждане на 23.02.2024 г. и се очаква да стартира през април.Общият бюджет от 117 514 155 лв. цели насърчаване на инвестициите за подобряване на производствения капацитет на споменатите предприятия и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие. Допустими са регистрирани преди 31.12.2020 г. предприятия, чиито средносписъчен състав не превишава 49 души, и които имат поне 2 заети лица за 2022 г. Финансово изискване е да имат нетни приходи общо за тригодишния период 2020-2022 г. между 75 000 и 800 000 лв, а ако са под 10 човека изискването е между 50 000 и 750 000 лв. Друго особено изискване е да са собственост и да се управляват от поне двама роднини, включително по сватовство. Няма изискване за роднинство, ако кандидатите имат основна икономическа дейност в IT-сектора, творческите индустрии и издателския бранш, или дейността им е по Закона за занаятите.

Г-жо Тончева, вече споменахте, че по тази процедура ще се насърчат инвестициите за подобряване на производствения капацитет и повишаване на конкурентоспособността, но какви са по-точно допустимите дейности и, разбира се, допустимите разходи?

- Кандидатите могат да закупят машини, инструменти, оборудване и специализиран софтуер за производствения процес. Също така могат да създадат нов онлайн магазин на стойност до 10 000 лв. Трябва да подчертая, че в резултат на общественото обсъждане е напълно възможно да настъпят промени и процедурата да отвори при малко по-различни условия.

Какви са финансовите условия на тази процедура - размер и интензитет на допустимото финансиране?

- Минималният размер на безвъзмездното финансиране е 25 000 лв., а максималният - 150 000 лв., като интензитетът на помощта е 60 %, т.е. дружествата-кандидати следва да осигурят самофинансиране на 40 % от общите разходи по проекта. Както вече казах, очакваме тази процедура с нетърпение, но докато тя стартира дружествата могат да кандидатстват по процедура "Разработване на иновации в предприятията". Тя е отворена до 15.05.2024 г. и по нея са допустими дейности по разработването на иновативни продукти или бизнес процеси, като извършване на изследвания, изпитвания, измервания и тестване на прототипи. Тук минималният размер на безвъзмездно финансиране е 50 000 лв., а максималният - между 250 000 лв. и 500 000 лв. в зависимост от числеността на персонала на предприятието-кандидат.

Г-жо Тончева, какъв съвет бихте дали на българските фирми, които не са се възползвали от възможностите, които им предоставя Европа и смятат, че кандидатстването по европейски програми е дълъг и сложен процес, доста често обречен на неуспех?

- Всяка една процедура е специфична сама за себе си и крие много подводни камъни. Най-важното е доверието между клиент и консултант и ние извървяваме целия път заедно с клиента - от неговата идея през кандидатстването, управлението и до отчитането. Проблемите, които се срещат при всеки един проект, могат да бъдат разнообразни, но не и неразрешими. Затова цялата проектна идея се разглежда от самото начало, изработват се концепция и план за управлението, за да не настъпят в бъдещ етап сериозни пречки и неприятни изненади по време на нейната реализация. Нашата задача е максимално добре да подготвим проектните предложения и всяка една фирма, която ни се е доверила, да получи финансиране.

Отличително в дейността на "Еко Глоуб" е, че ние не искаме предварително заплащане за подготовка на проекта и очакваме нашето възнаграждение едва след одобрението му.

Можете да се свържете с адв. Биляна Тончева за повече информация на телефон: 0894698048, или мейл адрес: biliana@tonchevapartners.com, както и да посетите офиса на "Еко Глоуб" в Силистра на адрес ул. "Добруджа" 18.

За актуална информация последвайте и страницата във Фейсбук: Европейски проекти за бизнеса Еко Глоуб.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари