В Кайнарджа се грижат за хората предоставяйки им "Домашен помошник"

В Кайнарджа се грижат за хората предоставяйки им "Домашен помошник"

Регион: Кайнарджа Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 1345
В Кайнарджа се грижат за хората предоставяйки им "Домашен помошник"

В изпълнение на проект "Грижа за хората от община Кайнарджа, чрез предоставяне на услугата "Домашен помощник", финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, бюджетна линия BG 051PO001/5.2-07, от месец март 2011г. до края 31.12.2011 г. общо 112 лица от селата Кайнарджа, Краново, Зарник, Голеш, Светослав, Добруджанка, Войново и Средище бяха обгрижвани от назначените им по проекта Домашни помощници - 42 човека.

Проекта се реализира от Женско сдружение "Екатерина Каравелова", гр. Силистра в партньорство с община Кайнарджа.

Услугата "домашен помощник" се ползва от лица с различни видове трайни увреждания и самотно живеещи хора, чиито ограничения от здравословен характер или поради напреднала възраст и липса на близки, които да ги подпоматат в ежедневието, са поставени в изолация и невъзможност сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си. При предоставяне на услугата домашните помощници спазват принципите на зачитане на личното пространство и достойнство на потребителя, неговата самостоятелност и независимост, поверителност на личните му данни.

Услугите, които се предоставят на потребителите са битови, персонални, социални и др., съобразно изготвения индивидуален план на всеки потребител и план - график за работа на съответния домашен помощник. На шест месеца от изготвяне на индивидуалните планове на потребителите се извършва оценка на постигнатото по тях. При по - голямата част от потребителите, чиито индивидуални планове са оценени, се отчита напредък и подобряване на емоционалното и здравословно им състояние. Подобрение се отчита и в битовия им начин на живот (топлина през зимата, удовлетвореност при справяне със задачи, които за потребителите е трудно да извършат сами - напр. почистване на двора, грижа за цветни лехи, разчистване на сняг и др.). При малка част от потребителите (4 лица) се наложи изготвяне на нови индивидуални планове за работа, поради влошеното им здравословно състояние и необходимост от допълнителни грижи и подпомагане.

image

Всеки месец назначения по проекта социален консултант извършва мониторинг на предоставяната услуга, чрез посещение на място по домовете на потребителите и събиране на информация от тях за работата на домашните помощници и качеството на предоставяната услуга.

Ежемесечно домашните помощници преминават еднодневни поддържащи обучения и супервизия, по време на които чрез практически упражнения, казуси и игрови ситуации се стимулира в тях овладяването на умения и конкретни техники за балансирано вземане на решения, приемане на критика, която е градивна за личността и приемане на поражения от неуспехи. По време на поддържащите обучения се поставя акцент на рефлексията върху собствения опит, модифициране на поведението и усвояване на ефективни модели при вземането на решения и удовлетворение от постигнати резултати в процесса на работа. Обученията се провеждат в две основни направления - теоретично и интерактивно. Домашните помощници попълват различни психологически тестове, за да може да се оцени степента на активност и пасивност в негативна ситуация. Интерактивната част от обученията предлага на Домашните помощници място за активно слушане. По време на обученията всеки домашен помощник има възможност да представи случай/ ситуация, които са му оказали негативно или позитивно емоционално влияние или несигурност в поведението. В края на всяко обучение се прави качествена оценка на резултатите, даваща поглед върху адекватното емоционално състояние на всеки от домашните помощници - възможността за баланс между взето решение, желание на потребителя и постигане на двустранно удовлетворение.

В процеса на работа по проекта се създадоха много добри взаимоотношения между потребители, домашни помощници и екипа на ЖС "Екатерина Каравелова. При посещенията на място потребителите изказват своята благодарност за грижите и помощта, които получават. Усеща се обаче и тяхната загриженост, относно факта, че края на проекта предстои (29.02.2012 г.) и след това няма да има кой да ги подпомага, което отново ги обрича на социална изолация (за част от хората контакта с външния свят е техният домашен помощник - той им е помощник, приятел, човек, който носи новини). Все по-често потребители и домашни помощници задават въпроса - какво ще стане след приключване на проекта? Този въпрос задават и кметовете на малките населени места, които са загрижени за своите жители.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
left
right