Проведе се "Ден на отворените врати" в Районен съд - Тутракан

Проведе се "Ден на отворените врати" в Районен съд - Тутракан

Регион: Тутракан Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 237
Проведе се "Ден на отворените врати" в Районен съд - Тутракан

На 11 октомври 2023 г. в Районен съд - Тутракан се проведе "Ден на отворените врати". В инициативата взеха участие ученици от 11-ти и 12-ти клас на Средно училище "Христо Ботев" гр. Тутракан.

Учениците присъстваха на открито съдебно заседание в реален съдебен процес - по Наказателно дело от общ характер, по повдигнато от Районна прокуратура - Силистра, ТО - Тутракан обвинение за причинена средна телесна повреда.

След края на съдебното заседание съдия Спас Стефанов приветства учениците и учителите и им благодари за проявения интерес. "Целта на тази инициатива, каза съдия Стефанов, е да представим дейността на съда по достъпен и увлекателен за посетителите начин, и да интерпретираме сложната правна материя и правоприлагането като дейност от страна на съда."

Съдия Спас Стефанов отговори на въпросите, които младите хора поставиха - от изискванията за присъствие в съдебната зала, до такива от наказателноправно естество, като например кое е наложило принудителното довеждане на свидетеля по делото; каква е разликата между обвинител и частен обвинител в наказателния процес, как обвиняемите и частните обвинители избират кой да ги представлява в съдебния процес, задължително ли е присъствието в съдебната зала на пострадалия и др. Той разясни и разликата между отделните видове дела - граждански и наказателни, както и видовете наказателни дела - такива от общ характер, които се образуват за извършени по-тежки престъпления и засягат в по-голяма степен обществените отношения между хората - кражби, престъпления срещу личността, имуществото и др., в които прокурора внася обвинителен акт и се завежда наказателно дело. В случаите, когато се касае за престъпления за причинени леки телесни повреди или по-леки наранявания, пострадалото лице може да бъде частен тъжител, като инициира с подадена от него тъжба в съда образуването на наказателно дело от частен характер.

На въпроса кое е наложило принудителното довеждане на свидетел по делото, съдия Стефанов отговори, че причината е неявяването на свидетеля за участие в съответното съдебно заседание, въпреки че няколко пъти е получавал призовки. Той обясни на учениците, че при разглеждането на наказателните дела в Районен съд - Тутракан вече успешно се прилага Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест, и укриването в чужбина не е способ за избягване на наказателна отговорност.

image

На въпрос на учениците задължително ли е присъствието на частния обвинител в съдебното заседание, съдията поясни, че той вече е бил разпитван по делото и присъствието му в следващите съдебни заседания не е задължително. Друг въпрос, който учениците поставиха е защо лицата си наемат адвокати. Тук съдия Стефанов отговори, че в този вид дела - наказателни от общ характер, подсъдимите или частните обвинители сами си наемат адвокати, които да ги представляват, защото са запознати със съдебните процедури и е в тяхната компетентност да отправят съответните искания до съда. В определени случаи законът задължава съда да назначи служебен защитник - например, когато подсъдимият поиска да сключи споразумение с прокуратурата. В този случай споразумението се подписва от подсъдимия, неговия служебен защитник и от прокурора, а съдът одобрява сключеното споразумение.

Г-жа Радка Трифонова - преподавател по гражданско образование от СУ "Христо Ботев" гр. Тутракан, изрази своето удовлетворение от участието и интереса на учениците от училище СУ "Христо Ботев" гр. Тутракан при провеждането на Деня на отворените врати в съда. Считаме, каза тя, че сега учениците ще бъдат провокирани за участие и в други съвместни инициативи, провеждани в рамките на Образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури", осъществявана от ВСС с Министерство на образованието и науката.

Всички участници в инициативата получиха брошури с Конституцията на Република България и и други образователни материали осигурени от Висшия съдебен съвет.

Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под надслов "Открито за съдебната власт", с която се цели постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите, и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
FOODMARK Delivery Sticky