Общинският съвет в Тутракан проведе първото си заседание за тази година

Общинският съвет в Тутракан проведе първото си заседание за тази година

Регион: Тутракан Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 1264
Общинският съвет в Тутракан проведе първото си заседание за тази година

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните представи отчет за дейността на през отминалата 2022 г. Към докладната записка бе приложена и презентация с богат снимков и текстов материал подготвен от секретаря на Комисията Тодорка Ангелова.

Ползването на абонаментни карти на преференциални цени по утвърдените линии на градския и общинския транспорт от гражданите на възраст 65 и повече години бе следващата тема, която е много важна за потребителите - възрастните хора. Всяка година такова решение се приема от местните парламентаристи.

Община Тутракан получи положително решение и подкрепа за кандидатстване с проектно предложение "Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Тутракан чрез обновяване на системата за улично осветление в град Тутракан". По процедурата са допустими само проекти, които са получили от Агенцията за устойчиво енергийно развитие Становище за съответствие с вписано одобрение на Доклада от обследването за енергийна ефективност, а Община Тутракан има изготвено такова обследване.

Освен в града, постепенно ще бъде подменено и уличното осветление в населените места в общината.

image

Отчет за дейността на Общински съвет - Тутракан и неговите комисии за 2022 г. бе също част от заседанието. 12 редовни сесии, 2 извънредни и 1 тържествено заседание са проведени през миналата година. Приети са 218 решения. Върнати за ново разглеждане от Областния управител на Област Силистра са 12 решения. Изменени и допълнени - 2 решения. Отменени решения няма.

Общинският съветник Кристиян Калчев за пореден път бе най-активен по време на сесията. Той напомни, че отново към отчета за дейността на местния парламент не е включен и финансов отчет.

Дебат се формира при обсъждането на докладната записка за отдаване под наем на помещение в с. Старо село на ЕТ "Д-р Мохамед Ел Макуси - Амбулатория за извънболнична първична медицинска помощ - ЕЛМА" и опрощаване на същия на задължения за периода 2021/2022 г. в размер на 737,50 лв. Калчев изрази несъгласие с искането за опрощаване на дълга и посочи, че е възможно след този случай и останалите лични лекари да спрат да плащат ниските наеми на помещенията, в които преглеждат своите пациенти.

Кметът д-р Димитър Стефанов информира, че сега Общината съдейства финансово при ремонта на лекарските кабинети в селата Варненци и Шуменци, така както са правили и за кабинети в другите села.

Притесненията са, че в последните години в България има дефицит на медицински кадри и най-вече в малките населени места, които трудно се обслужват.

В крайна сметка, Общинският съвет прие решение, с което дава съгласие да се удължи срокът на Договора за наем на помещението в с. Старо село с предназначение за извършване на здравни дейности с ЕТ "Д-р Мохамед Ел Макуси - Амбулатория за извънболнична първична медицинска помощ - ЕЛМА". Отдаването под наем да е без търг или конкурс при месечна цена в размер на 29,50 лв. А също така да се опростят задълженията от 737,50 лв. на д-р Мохамед Ел Макуси.

Следващото заседание на Общински съвет-Тутракан ще бъде на 23 февруари.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари