Започва изграждането и реконструкцията на ВиК мрежата в Община Силистра и Община Тутракан

Започва изграждането и реконструкцията на ВиК мрежата в Община Силистра и Община Тутракан

Регион: Силистра,Тутракан Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 1575
Започва изграждането и реконструкцията на ВиК мрежата в Община Силистра и Община Тутракан

*снимката е илюстративна!

На 1 декември от 10:00 ч. в зала "Дунав" на комплекс "Дръстър" в град Силистра ще се проведе встъпителна пресконференция във връзка с реализацията на ПРОЕКТ № BG16M1OP002-1.016-0005 "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - ГР. СИЛИСТРА".

Той е по административен Договор №Д-34-66/21.08.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Бенефициент по проекта е "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра.

Общата стойност на проекта е в размер на 79 364 379,48 лева, в т. число: от Кохезионен фонд - 50 526 229,12 лева, Национално съфинансиране - 8 916 393,33 лева, Собствен принос - 6 714 998,50 лева, Недопустими разходи (ДДС) - 13 206 758,53 лева. Срок за изпълнение: 54 месеца, считано от дата на влизане в сила на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП).

След самата пресконференцията ще бъдат проведени церемонии "първа копка" за следните обекти:

1. Инженеринг за обект "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Калипетрово" - 1 декември 2021 г. в 11:30 ч. в с. Калипетрово, ул. "Рашко Блъсков", до църквата;

2. Инженеринг за обект "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Айдемир" - 1 декември 2021 г. в 13:30 ч. в с. Айдемир, ул. "Лозарска", до църквата;

3. Инженеринг за обект "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра" - 2 декември 2021 г. в 10:00 ч. на кръговото кръстовище между бул. "Седми септември" и ул. "Добрич";

4. Инженеринг за обект: "Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към агл. Силистра" - 2 декември 2021 г. в 11:00 ч. в с. Калипетрово, Водонапорна кула;

5. Инженеринг за обект: "Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан" - 3 декември 2021 г. в 10:00 ч. в град Тутракан, ул. "Исперих", бивша последна спирка до обръщалото за автобуси;

6. Инженеринг за обект "Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Тутракан" - 3 декември 2021 г. в 11:00 ч. в град Тутракан на кръстовището между ул. "Силистра" и ул. "Александър Стамболийски".

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари
FOODMARK Delivery Sticky
left
right