Проведе се редовното заседание на Общински съвет Тутракан

Проведе се редовното заседание на Общински съвет Тутракан

Регион: Силистра Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 914
Проведе се редовното заседание на Общински съвет Тутракан

С приемане на две допълнителни докладни записки към дневния ред, внесени от зам.-кмета Цветелина Георгиева, започна редовното заседание на Общински съвет-Тутракан. Най-напред съветниците актуализираха поименен списък за разпределението на плана на капиталовите разходи към 31.10.2021 г., в който са включени нови дейности като ремонт на покрив и топлоизолация по фасадата на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в с. Нова Черна; рехабилитация на ул. "Гео Милев" в гр.Тутракан в участък от открит градски пазар до кръстовище с ул."Искър"; изготвяне на инвестиционен проект фаза технически проект за обект "Ремонт на бетонова настилка на вход/изход на ЦОП" находящ се в гр. Тутракан за кандидатстване по Процедура на СНЦ "МИГ Тутракан-Сливо поле" за Мярка 7.2; кухненско и фитнес оборудване - доставка и монтаж в Обучителен център за доброволци в с. Белица и др. В списъка за капиталовите разходи са приети и промени на средствата за финансиране по дейности.

image

Единодушно съветниците гласуваха за приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Тутракан за периода 2021-2028 г. и Общинска програма за управление на отпадъците за същия период.

Местните парламентаристи дадоха съгласие Община Тутракан да кандидатства с проект "Дейности за смекчаване на климатичните промени като преход към енергийно независими общини" и с проект "Изграждане на административен капацитет и повишаване способността на местните общности за прилагане на мерки и добри практики за адаптиране към променящия се климат" по открита покана №3 "Климат", резултат 4: "Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат", а също и за поставяне на билборд по проект "Изграждане на Мемориален комплекс "Тутраканска епопея 1916" и прилежащите му публични пространства".

image

За разглеждане на следващо заседание, след консултации с компетентни по темата лица, бе отложено предложението за тълкуване на чл. 30, ал. 2, и § 8 от Допълнителните разпоредби от Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища, приета с Решение № 213 по Протокол № 18 от 30 октомври 2008 г., последно изменена с Решение № 253 по Протокол № 21/24.02.2021 г.

СУ "Йордан Йовков" в гр.Тутракан ще е преимуществен ползвател на моторно превозно средство - училищен автобус, предоставен от образователното министерство, решиха още съветниците.

Едно от важните решения на октомврийската сесия бе одобряването на Споразумение за партньорство между Министерството на здравеопазването и МБАЛ - Тутракан при подготовка и изпълнение на проектно предложение по Процедура "Мерки за справяне с пандемията" на Оперативна програма "Региони в растеж", както и гарантирания финансов ресурс за изпълнение на проекта.

На сесията бяха приети и няколко разпоредителни сделки с имоти общинска собственост.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
FOODMARK Delivery Sticky
left
right