Четири проекта за възстановяване на зони за отдих в община Тутракан приключиха предсрочно

Четири проекта за възстановяване на зони за отдих в община Тутракан приключиха предсрочно

Регион: Тутракан Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 506
Четири проекта за възстановяване на зони за отдих в община Тутракан приключиха предсрочно

Четири проекта за възстановяване на зони за отдих, обновяване на паркови пространства и изграждане на детски и спортни площадки в община Тутракан приключиха предсрочно. Те са на стойност близо 40 000 лева и са финансирани от ПУДООС към МОСВ, по националната кампания "Чиста околна среда -2021".

Още в средата на м.септември представители на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ и от Регионална инспекция по околна среда и водите - Русе провериха и окончателно приеха изпълнените дейности по четири проекта, чиито бенефициери са Община Тутракан, Кметство Преславци, Кметство Търновци и Кметско наместничество Бреница. Тази година под мотото "Обичам природата и аз участвам" в тези населени места, четири обекта придобиха нов облик.

image

Община Тутракан изпълни успешно дейностите по проект "Възстановяване на зона за отдих в местността "Стомната" край града. Там е изградена детска площадка със съоръжения и кът за отдих. Теренът, обект на проекта, е част от етапното възстановяване на паркове и зелени площи в гр.Тутракан. Зоната за отдих "Стомната" е създадена през 1981 г. в рамките на честванията на 1300 години от основаването на българската държава. Изградена е стомна висока над 2.5 м., в средата, на която има каптиран извор с питейна вода. В близост до нея е оформена с храстовидна растителност картата на България и е изписано 1300. Идеята е на инж. Стефан Бояджиев (светла му памет). Местността често се посещава от местните жители и преминаващи по главния път Русе - Силистра.

Вторият проект е "Изграждане на детска и спортна площадка в с. Бреница". Теренът се намира в централната част на село Бреница, в занемарено състояние и правеше лошо впечатление, както за жителите, така и за гостите на селото. Много от жителите на с. Бреница се включиха с доброволен труд при почистването на района, извозването на отпадъците, при окастряне и оформяне на дървета и храсти, и засаждането на вечнозелени храсти също.

image

Кметство Търновци изпълни успешно дейностите по проект "Благоустрояване и залесяване на парк в с.Търновци". Теренът имаше нужда от почистване от растителни и битови отпадъци, изравняване и оформяне, преместване на бетонни плочи. Обособена е малка детска площадка с няколко детски съоръжения и кът за отдих с пейки и беседка за възрастни с изглед към футболното игрище, което се намира в съседния терен.

Четвъртият проект е за "Благоустрояване на зелени площи за отдих и игра в центъра на с.Преславци". Теренът, намиращ се в двора на бившето училище в центъра на селото, бе силно замърсен предимно с растителни отпадъци. С помощта на проекта е доизградена съществуващата детска площадка и паркова зона за отдих. Районът е почистен, в останалата част от терена старите съществуващи спортни съоръжения са освежени.

Крайният срок за реализацията на проектите бе 30 ноември, но след направената проверка в средата на м.септември, бе подадено искане за окончателно плащане за четирите проекта и на 30 септември МОСВ възстанови останалите 50% от изразходваните средства.

image

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари
left
right