Ученици бяха гости в деня на отворените врати в районен съд - Тутракан

Ученици бяха гости в деня на отворените врати в районен съд - Тутракан

Регион: Тутракан Категория: Личен коментар, Общество Публикувано: Прегледи: 1145
Ученици бяха гости в деня на отворените врати в районен съд - Тутракан

На 14 октомври Районен съд-Тутракан проведе "Ден на отворените врати" на тема: "Разделение на властите според Конституцията на Република България. Независимост на съдебната власт".

Гостите бяха приветствани от Председателя на Районен съд-Тутракан съдия Георги Георгиев, който представи работещите в съда, а след това в непринудена дискусия разясни функциите на участниците в съдебния процес.

Съдия Огнян Маладжиков изнесе лекция пред учениците от 12-ти клас на СУ "Христо Ботев" град Тутракан. Той разясни по достъпен и интересен начин текстове от Конституцията, касаещи разделението на държавната власт на законодателна, изпълнителна и съдебна власт.

image

"Независимостта на съдебната власт е тази, която гарантира в най-голяма степен спазването на Конституцията и законите в страната. Наличието на независимост в демократичното общество например е възможността хората да могат да водят дела и срещу държавни институции, при това не само за контрол на административни актове, но и за вреди. Често хората печелят тези дела, а някои стигат и до Европейския съд по правата на човека. Нашата цел е заведените дела да бъдат решавани справедливо и съобразно на принципа на независимостта, а за да постигнем това преди всичко като съдии трябва да сме независими - от политическа сила, власт или влияние."

image

Учениците бяха посъветвани да бъдат предпазливи, да се консултират преди да извършат някои действия, а също при подписване на важни документи. Те получиха Конституция на Република България, полезни информационни, и образователни материали за правата и задълженията на гражданите, и за дейността на съдебната власт.

Гостите посетиха деловодствата на съда и се запознаха с работата на отделните служби. Инициативата предизвика голям интерес, тъй като повечето посетители не бяха влизали в сградата на съда досега.

Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет под наслов "Открито за съдебната власт", с която се цели постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите, и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари