Редовно заседание на Общински съвет-Ситово

Редовно заседание на Общински съвет-Ситово

Регион: Ситово Категория: Общински съвет Публикувано: Прегледи: 1136
Редовно заседание на Общински съвет-Ситово

Общинския съвет-Ситово проведе редовно заседание, в чийто дневен ред бяха включени пет докладни записки внесени от кмета на Общината Сезгин Алиибрям.

Местните парламентаристи разгледаха и приеха отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейския съюз на Община Ситово за първото полугодие на 2021-ва и направеното актуализирано разпределение на променените показатели по плана за разходите по общинския бюджет.

В приходната част изпълнението на бюджета е в размер на 4 366 064 лв., а в разходната - 3 004 627 лв. Просрочените вземания на Община Ситово за първите шест месеца на година са в размер на 55 266 лв.

През този период ръководството на Общината съвместно с ръководителите на поделенията са работили при икономично и целево изразходване на бюджетните средства. В резултат на строгата финансова дисциплина, предприетите мерки за увеличаване на събираемостта на приходите и оптимизиране на разходите, Община Ситово няма неразплатени задължения.

image

Преизпълнението на постъпленията от продажба на нефинансови активи към 31 август т.г. е в размер на 41 119 лв. Те ще бъдат използвани за основен ремонт на дълготрайни материални активи и текущи ремонти в населените места на общината - основен ремонт на водосток в с.Гарван, текущи ремонти на банкетна зала в с.Босна, на кметствата в с.Слатина, с.Ирник и с.Нова Попина, на Пенсионерския клуб в с.Поляна, а също и за заграждане на гробищния парк в с. Любен и асфалтиране на ул."Седма" в с. Босна и ул. "Ветренци" в с.Добротица.

Общинските съветници актуализираха Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост и приеха изменение и допълнение на решение прието от местния парламент на заседание през м.юни отнасящо се имат общинска собственост в с. Искра.

Заради усложнената епидемична обстановка, с цел опазване на здравето на гражданите, заседанията на Постоянните комисии, както и заседанието на Общински съвет - Ситово са закрити за граждани.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Коментари