Обявени свободни работни места в област Силистра към 20 септември 2021 г.

Обявени свободни работни места в област Силистра към 20 септември 2021 г.

Регион: Алфатар,България,Главиница,Дулово,Кайнарджа,Силистра,Ситово,Тутракан Категория: Общество Публикувано: Прегледи: 3666
Обявени свободни работни места в област Силистра към 20 септември 2021 г.

Бюро по труда - Силистра /общини Силистра, Ситово и Кайнарджа

1 пазач, невъоръжена охрана, средно образование

1 специалист, застрахователна дейност, средно образование

6 шивачи, средно образование

1 технолог, облекло, средно образование

1 барман, средно образование

1 снабдител, доставчик, средно образование, кат. В

1 готвач, средно образование

1 шофьор, товарен автомобил (международни превози), средно образование, кат. ВЕ, СЕ

1 камериер/камериерка, хотел, средно образование

1 обслужващ, магазин, средно образование

1 майстор, производство на тестени изделия, средно образование

5 машинни оператори, банциг, средно техническо образование

1 шофьор, тежкотоварен автомобил - 12 и повече тона, средно образование, кат. ВЕ,СЕ

1 работник пълнене на колбаси, средно образование

1 експедитор, стоки и товари, средно образование

5 военнослужещ, войник, средно образование

1 чистач, производствени помещения, основно/ средно образование

1 резач, греди и пръти, основно образование

2 общи работници, строителство на сгради, средно образование

1 работник, кухня, средно образование

2 санитари, средно образование

1 портиер, средно образование

1 оператор изделия от бетон, средно образование

2 сервитьори, средно образование

1 продавач-консултант, средно образование

1 санитар, основно/ средно образование

1 шофьор, куриер,средно образование, кат. В, компютърна грамотност

1 куриер, служба/ офис, средно образование, кат. В, компютърна грамотност

1 производител, млечни продукти, средно образование

2 бояджии, промишлени изделия , средно образование

2 шмиргелисти, средно образование

6 заварчика, средно образование

2 шлосери-монтьори, средно образование

1 електромеханик, средно образование

1 началник, цех, средно образование

10 шивачи, средно образование

1 шлосер, средно образование

1 агроном, висше образование

1 оператор, командна зала, средно образование

21 лекари, висше образование, Медицина

2 рентгенови лаборанти, висше образование, Медицинска диагностика и лечебни технологии

2 медицински лаборанти, Медицинска диагностика и лечебни технологии

14 медицински сестри, висше образование здравни грижи

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в две направления:

- За обучение по време на работа

1 продавач-консултант - средно образование

*Работни места, разкрити по проект BG05М9ОP001-1. 106-0001 "Заетост за теб",

на ОП "Развитие на човешките ресурси

1 работник, товаро-разтоварна дейност

1 готвач, средно образование

1 сервитьор, средно образование

1 машинен оператор, металообработващи машини, средно образование

1 монтьор на двигатели на МПС, средно образование

1 монтажник, средно образование

1 пакетировач, средно образование

1 лепач, средно образование

1 машинен оператор боядисване и оцветяване на кожи, средно образование

1 машинен оператор кроене, средно образование

3 продавач - консултанти, средно образование

1 работник, кухня, средно образование

1 бармани, средно образование

1 общи работник, промишлеността, основно/ средно образование

4 общи работници, умения за работа в екип

1 заварчик, основно образование

5 работник, строителство, 2 г. стаж по професията, основно образование

Бюро по труда - Дулово /общини Дулово и Алфатар/

5 строителни работници, основно образование

1 работник зареждане на рафтове,основно образование

1 продавач щандове и витрини,основно образование

1 касиер,средно образовние

1 психолог, висше образование, специалност "Психология"

1 водач на мотокар,средно образование, свидетелство за управление

1 шофьор, лекотоварен автомобил кат."В"

1 продавач - консултант, средно образование

2 общи работници, без изисквания за образование

1 машинен оператор пакетиращи машини, средно образование

1 оперативен счетоводител, висше образование, 2 години професионален опит

2 акушерки, висше образование, специалност "Медицина"

1 шофьор, основно образование, кат. "С"

1 техник, технолог месо и месни продукти, висше образование, технология на храните

1 счетоводител висше образование, счетоводство и контрол

3 шофьори тежкотоварен автомобил, основно образование, кат. "СЕ", 1 година професионален опит

1 машинисти на булдозер, основно, правоспособност за управление, 1 година професионален опит

5 лекари спешна медицинска помощ, висше образование, специалност "Медицина"

7 медицински сестри, висше образование

4 общи работници, без образование

*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 "Нова възможност за младежка заетост"/"МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ"/ на ОП "Развитие на човешките ресурси" - в две направления:

- За обучение по време на работа

1 етикетировач

*Работни места, разкрити по ПроектBG05М9ОР001-1.106-0001"Заетост за теб" на ОП"Развитие на човешките ресурси"

1 общ работник в сервиз за смяна на гуми, основно образование

Бюро по труда - Тутракан /общини Тутракан и Главиница/

2 машинни оператори, обработка на метал, средно образование, двусменен режим на работа;

1 машинен оператор, производство на пластмасови изделия, средно образование;

1 барман, средно образование;

2 работници, сглобяване на пластмасови изделия, средно образование;

3 работници, сортировачи, няма изискване за заемане, трисменен режим на работа;

2 оператори, производствена линия, основно образование, двусменен режим на работа;

1 медицинска сестра, висше образование, специалност "Медицинска сестра";

6 лекари ЦСМП, висше образование, специалност "Медицина" .

*** За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е

уточнено, че договорът е безсрочен.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари