Областният управител на Силистра насрочи консултации за РИК

Областният управител на Силистра насрочи консултации за РИК

Категория: Общество, Общински съвет Публикувано: Прегледи: 736
Областният управител на Силистра насрочи консултации за РИК

От канцеларията на областния управител на Силистра Ели Тодорова е изпратено писмо до партиите и коалициите в областта писмо със следния текст: "Във връзка с писмо с наш Изх. № 1-1601 от 14.09.2021 г. по повод насрочени консултации за състава на РИК - Силистра за 16.09.2021 г. /четвъртък/ от 16:00 часа Ви уведомявам, че с писмо с изх. № ПВР-05-1 от 14.09.2021 г. на ЦИК, Централната избирателна комисия указва на всички областни управители да проведат консултациите на 19.09.2021 г. /неделя/. В тази връзка консултациите за състава на РИК - Силистра ще се проведат в сградата на Областна администрация Силистра, етаж 2 /Заседателна зала/ на 19.09.2021 г. /неделя/ от 11:00 часа".

Както и уведомление, че при провеждане на консултацията следва да бъдат представени всички необходими документи, съгласно чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс, а именно:

1. Писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите или заверено от представителя на коалицията копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

3. Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издадена диплома);

5. Към предложението по т. 1 партиите и коалициите да представят списък на резервни членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на комисията не участва в заседанията й повече от 10 дни;

При изготвяне на предложението за членове на РИК - Силистра, следва да имате предвид, че за членове се назначават лица с висше образование, които имат право да гласуват в съответния вид избор, владеят български език и е препоръчително да са юристи и за които не са налице обстоятелствата по чл. 65, ал. 3 от Изборния кодекс и чл. 66 от Изборния кодекс.

За резултатите от проведените консултации ще се състави протокол, който ще бъде подписан от участниците в консултациите. При отказ да се подпише протоколът, както и когато е подписан с особено мнение, следва да се приложат съответните писмени мотиви, както и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

-------------------

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой, самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛКоментари