с. Звенимир, община Главиница

с. Звенимир, община Главиница

с. Звенимир, община Главиница

География

Село Звенимир се намира на 64,6 км от Силистра, на 14,4 км от Главиница и на 28,7 км от Дулово. Населението на Звенимир е 495 души (01.02.2011 г. НСИ). Селото се намира на територията на историко-географската област Южна Добруджа. Климатът е умереноконтинентален с много студена зима и горещо лято. Районът е широко отворен на север и на североизток. През зимните месеци духат силни, студени североизточни ветрове, които предизвикват снегонавявания. През лятото често явление е появата на силни сухи ветрове, които пораждат ерозия на почвата. Преобладаващата надморска височина е от 189 до 213 м. Почвите са плодородни- черноземи. Отглежда се главно пшеница, царевица и слънчоглед. В овощните градини край селото се отглеждат сини сливи и кайсии.

История

Старото име на селото е било Айват кьой. От 1913 до 1940 година селището е било на румънска територия.

Религии

Населението на Звенимир е съставено изцяло от етнически турци, изповядващи религията ислям. В територията на селото има 2 джамии.

image

Обществени институции

НЧ "СВЕТЛИНА - 1960"

В читалището функционират библиотека с богат фонд, група за български танци, коледарска група, група за турски народни песни и танци и фитнес - клуб

Редовни събития

Всяка година се чества празникът на селото на 1 май. Канят се културни дейци от съседни села (в програмите са включени народни танци, песни, обичаи и състезания).