с. Зарник, община Кайнарджа

с. Зарник, община Кайнарджа

с. Зарник, община Кайнарджа

География

Зарник е село в Североизточна България. То се намира в община Кайнарджа, област Силистра.

История

Забележително е, че броят на населението нараства. Цялото село е откъснат от света ! Нямат нито GSM покритие нито интернет връзка.

Обществени институции

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НАДЕЖДА - 1943"

Към читалището функционират библиотека и самодейни състави.