с. Васил Левски, община Алфатар

с. Васил Левски, община Алфатар

с. Васил Левски, община Алфатар

География

Васил Левски е село в област Силистра, община Алфатар. Васил Левски е на 14 km от Алфатар и на 34 km от Силистра. Населението на селото е 97 души (1 февруари 2011 г., НСИ).

Основните доходи на живеещите тук са от зърнопроизводстви и овощарство.

История

Между с. Васил Левски и с. Поп Русаново се намира тракийски култов комплекс. Оформен е в обширна пещера, наречена от местното население Киринджика. Там има следи от изсечена полукръгла ниша, ориентирана на изток с диаметър 1,9 м / формата и е почти еднаква с формата на съркофага при село Татул, Кърджалийско/ и изравнена правоъгълна площадка с издълбани жлебове, в които са фондирани стени. Заради зидовете може да се предполага, че става дума за храм. Над светилището има втора пещерна зала с ниша за оброчни плочки, до която се стига по дълги тесни галерии и шахтови отвори.

Тук са намерени множество фрагменти тракийска и антична керамика, което предполага активен религиозен живот. Местата са посещавани от стотици вярващи, велики пълководци, жреци и владетели. Тук те са участвали в култови и мистериозни обреди.

Обществени институции

НЧ "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ - 1941"

Читалище "Г.С.Раковски-1941г."с. В.Левски, общ.Абфатар е създадено през 1941година.Народното читалище е организатор на културния живот в селото. Съхранява богатите културни традиции.Единствената фолклорна група взема дейно участие във местни, регионални и национални фестивали и конкурси.