с. Малък Преславец, община Главиница

с. Малък Преславец, община Главиница

с. Малък Преславец, община Главиница

География

Село Малък Преславец се намира на 9 km северно от село Зафирово, община Главиница и на 49 km западно от град Силистра. То е разположено в източната част на Дунавската хълмиста равнина, на надморска височина 100 - 150 m.

История

По отвесния бряг на реката между Малък Преславец и Ветрен са откривати керамични оръдия на труда, свързани с първобитните обитатели (Новокаменна епоха[1]).

Селото е основано през турско време. Жителите му са преселници от Котелския край. Първоначално населението е смесено - християни и мохамедани, като християните преобладават, а в по-късен период мюсюлманите се изселват. Първото име на Малък Преславец е Несчесънца, а по-късно е преименувано на Кадъкьой (съдийско село). След присъединяването на Южна Добруджа към България се преименува на Малък Преславец.

В 1867 година при преминаването на четата на Панайот Хитов на българския бряг Дядо Мощ Никола от Кадъкьой доставя оръжията ѝ.[2]

В Кадъкьой през 1925 г. е роден архимандрит Севастиан Преображенски.

Обществени институции

НЧ "ЙОРДАН ЙОВКОВ - 1946"

В читалището функционират: библиотека; група за автентичен фолклор "Росна китка; развива се краеведческа дейност и читалището реализира проекти.

Други

Защитена местност Блатото край Малък Преславец.