с. Любен, община Ситово

с. Любен, община Ситово

с. Любен, община Ситово

География

Село Любен се намира на 40 km от Силистра и на 15 km от Ситово.

История

Името на селото на турски е било Кара-Вели-кьой (Karaveliköyü), буквално преведено "Селото на черния Вели". Селото е преименувано на Любен поради сродното звучене на имената Кара-Вели-кьой и фамилното име на писателя-революционер Любен Каравелов.

Обществени институции

НЧ "СТЕФАН КАРАДЖА -1963 Г.

В читалището функционират библиотчен фонд, юношеска група за модерни танци и женска фолклорна група.