с. Листец, община Главиница

с. Листец, община Главиница

с. Листец, община Главиница

География

Листец се намира на 54 км от Силистра и на 8 км от Главиница. Населението на Листец е 636 души (01.02.2011 г., НСИ).

Религии

В селото се изповядва мюсюлманската религия. Има построена нова джамия с високо минаре. Проектът е направен от Джеват Яшар - бивш кмет на Община Главиница.

Културни и природни забележителности

На 1,5 км североизточно от селото има тракийска могила.

На 1 км югозападно се намира столетен дъб, където всяка година се провеждат молебени за дъжд и берекет.