с. Краново, община Кайнарджа

с. Краново, община Кайнарджа

с. Краново, община Кайнарджа

География

До селото е протичала р. Суха. По сведения от местните жители, по-рано реката дори е била плавателна. Недалеч от село Голеш е имало старо пристанище. Халките, на които са акостирали плавателните съдове, са все още запазени.

История

По сведения на местните жители, селото се е образувало около 1772 година. След като Османската империя се опитва да ислямизира българското население в Тракия — село Гарваново, и други около Хасково, българите решават да се преселят извън границите на Османската империя. Така няколко рода, един от които е Желковият, достигат до един извор в земите на днешното село Краново. По онова време цялата местност е била обгърната от брястова гора. Благоприятните условия и наличието на строителни материали спомагат бързото развитие на селото.

Културни и природни забележителности

Желковата пещера

Обществени институции

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ДОБРУДЖАНСКА ПРОСВЕТА"

Към читалището функционират библиотека и самодейни състави.